Една от стратегическите ни цели е автоматизиране на голяма част от процесите

Интервю с Димитър Бончев, изпълнителен директор, Агенция за събиране на вземания ЕАД, за най-новото издание на престижната класация К100: Най-големите компании в България на Капитал.

 

От какво зависи успешното управление на необслужвани вземания?

Изкупуването и събирането на необслужвани вземания е комплексен и предизвикателен бизнес. За близо 10 години на българския пазар Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ) доказа, че е стабилен партньор на банкови и небанкови финансови институции, телекоми, доставчици на комунални услуги. Не знам дали има принципна формула за успех, но споделям тази, която познаваме в АСВ – високо ниво на експертиза, опитен екип, отлична софтуерна обезпеченост, приспособими стратегии на работа, съобразяване с правните и регулаторни норми и разбира се, голяма доза иновации.

 

Какви иновативни подходи и технологии, улесняващи Вашия бизнес, прилагате? Какъв е ефектът от тях за компанията и нейните клиенти?

За компаниите, част от B2Holding, последната година премина под знака на дигиталната трансформация. На пазарите, на които оперира Холдингът, темпото е различно, но ние тук в България можем да се похвалим с редица успешно реализирани проекти. Една от стратегическите ни цели е автоматизиране на голяма част от процесите, които са често повтарящи се и поглъщат голям ресурс. Внедряването на технологични решения ще ни помогне да подобрим качеството и бързината на работата, ще намали възможностите за грешки, както и ще подобри цялостния мониторинг вътре в компанията.

 

АСВ е първата и единствена за момента компания в сектора, която има онлайн платформа за клиенти и възможност за плащане на задължения през нея. Какви са плюсовете и какви са резултатите от прилагането на това дигитално решение?

Да, така е. Създадохме и развиваме постоянно платформа за комуникация и виртуално обслужване на клиентите ни, включително и самообслужване. Представете си нещо като он-лайн банкиране, но с насоченост към взаимоотношенията с нашите потребители. Платформата дава възможност за справки по задължения, лесно и бързо плащане 24/7. В последните месеци тя е доказателство, че сме подготвени да отговорим не само на нуждите на нашите клиенти, но и на предизвикателствата на времето, в което живеем. В дните на изолация наблюдавахме неколкократно увеличение в броя на новите регистрации и в направените плащания, което ни позволи да запазим темпото на операциите си, а на нашите клиенти – да извършват плащания и да се информират за задълженията си от сигурността на техните домове. Неслучайно в тази платформа избрахме да построим процеса по кандидатстване за разсрочване и отлагане на погасителни вноски на всеки засегнат от covid-19, което беше нашият социален отговор на създалата се ситуация.

Над какви проекти работите, каква е тяхната цел и какви са очакваните резултати?

Работим по няколко много интересни проекта и мисля, че отново ще бъдем сред първите, които ще представят подобни иновации в сектора. Ще дам пример с внедряването на Voice Analytics технология, която превръща разговорите в текст и ги анализира на база предварително заложени критерии. Това не само ще даде възможност за 100% мониторинг на цялата комуникация в кол центъра ни, което е свързано с актуалния в последно време compliance, но и ще изведе на преден план добрите практики в обслужването, както и ще ни алармира на много по-ранен етап за сложните казуси или тенденции по отношение на потребителското поведение.