ЕЦБ: Потребителите в Западна Европа очакват ръст в цените на жилищата и на лихвите по ипотеки

Потребителите на финансови услуги в еврозоната очакват цената на жилищата им да се повиши средно с 2.1% през следващите 12 месеца, показва последното проучване на потребителските нагласи, проведено от Европейската централна банка. То обхваща около 14 хил. души над 18 години, живеещи в шест от най-големите икономики на еврозоната – Белгия, Германия, Испания, Франция, Италия и Нидерландия. Според изследването, което обхваща месец юли, няма промяна спрямо нагласите от май – и тогава прогнозата е била за ръст на имотите. Проучванията на ЕЦБ са месечни, с изключение на отделни данни, които се събират само на тримесечие. Резултатите се използват за анализи и е възможно да повлияят на политиката на Централната банка. 

Жителите на шестте държави обаче прогнозират съвсем слабо повишение на лихвите по ипотечни заеми – до 5.1%. Очакванията са достъпът до кредитите в идните 12 месеца да се затегне до някаква степен. Делът на анкетираните, които са кандидатствали за заем през последните три месеца се е увеличил до 14.8% при 13.4% през април. Резултатът от юлското проучване е най-високият от октомври 2020 г. насам. Разбивката показва, че увеличението се дължи основно на желанието за кредит у по-младите потребители – от 18 до 34 години. 

 

View BG_ECB_Consumer Survey_VII.2023 on Beautiful.ai

 

Повече песимизъм има в очакванията за номиналните доходи – средно анкетираните споделят, че в следващите 12 месеца ще получават само с 1.1% повече приходи. През май прогнозата е била за 1.2% ръст. Спадът е доминиран основно от хората с най-ниски доходи. Паралелно хората очакват номиналните разходи за потребление в идните 12 месеца да се повишат с 3.4% – най-ниското ниво от март 2022 г. 

В сравнение с резултатите от юнската анкета, хората са повече песимисти за икономическия ръст. Всъщност прогнозата е за 0.7% спад на икономиката. През юни проучването е показало 0.6% очаквано понижение. За следващите 12 месеца според анкетата инфлацията в шестте държави ще бъде средно 3.4%, а тази за три години напред – около 2.4%. По-младите потребители прогнозират по-ниска инфлация, докато възрастните, между 55 и 70 години, са по-песимистично настроени.