ЕЦБ: Банките затягат изискванията към корпоративните клиенти заради опасения от необслужвани заеми

Опасенията от необслужвани заеми са довели до слабо завишение на изискванията за фирмено кредитиране, показва последното проучване на Европейската централна банка. Изследванията на ЕЦБ се правят регулярно сред банките в еврозоната, като последното е проведено между 10 и 28 юни сред 153 кредитни институции, които споделят наблюденията си за изминалото тримесечие и очакванията за следващото. 

Според запитването банките от еврозоната са отбелязали леко затягане на стандартите към предприятията, кандидатстващи за кредит, предизвикано от влиянието на необслужваните заеми. При кредитирането на домакинства, включително при потребителските заеми, такъв ефект няма. 

Банките отбелязват повишено възприятие за риск, разходи, свързани с капиталовата им позиция, достъп до пазарно финансиране и натиск, свързан с надзорни и регулаторни изисквания. Всичко това се свързва с лекото затягане заради необслужвани кредити през първата половина на годината. В същото време разходите, свързани с изчистване на балансите, са довели до леко облекчаване, докато толерантността на банките към риск и ликвидните им позиции в момента нямат никакво влияние. 

 

View BG_ECB_July Survey_Euro zone on Beautiful.ai

През второто тримесечие на годината банките от еврозоната отчитат умерено нетно повишение в дела на отказите за отпускане на потребителски и други видове заеми за домакинствата (виж графиката). Това се свързва със затягането на кредитните стандарти през периода. Според проучването кредитните стандарти за бизнеса и домакинствата се затягат, а несигурността остава висока. Търсенето на кредити от страна на фирмите продължава да нараства, движено от нуждата от оборотен капитал. Банките обаче отчитат влошаване на достъпа до финансиране “на едро”.

Преди няколко дни ЕЦБ увеличи основния лихвен процент с 0.5 процентни пункта, до 0% за овърнайт депозити на търговските банки в Централната банка. Лихвата по основни операции по рефинансиране се повиши със същата стъпка до 0.5%, а тази за кредитно улеснение – до 0.75%. Сигналите на ЕЦБ са за продължаващо повишение на основните лихви, като от банката вече обявиха, че ще вземат мерки до достигане на таргета от 2% за инфлация. 

Повишението на лихвите може да се отрази и във възможността за погасяване на вече отпуснати заеми и това да доведе до ръст на необслужваните. 

Още новини четете тук.