Доброто управление на вземанията подкрепя растежа на компаниите в Европа

Дигиталните технологии навлизат все повече, правителствените мерки за подкрепа спират икономическия спад и независимо от предизвикателствата, компаниите са нетърпеливи за нов ръст. Това показва новият European Payment Report, който отразява ефекта от забавените плащания върху перспективите и развитието на бизнеса в Европа. Проучването е направено сред над 11 хил. малки, средни и големи компании от различни сектори в 29 европейски държави в периода 25 януари-16 април 2021 г.

Половината от анкетираните компании признават, че просто се чувстват щастливи от това, че са преживели 2020 г. В стремеж към по-добро представяне голяма част от тях са заложили на дигитализация и по-стабилни практики за управление на вземанията, които са се оказали успешни. Европейският бизнес гледа оптимистично на бъдещето и планира по-активни стратегически инициативи, докато си осигурява ликвидност. 

Истинското влияние на пандемията върху навиците за разплащания обаче предстои да се види. Според проучването много компании никога не са били толкова притеснени от възможността клиентите им да не плащат задълженията си, както са в момента. Все пак 45% от запитаните мениджъри са по-позитивно настроени за растеж и планират важни стратегически промени. Сред малките и средни компании 39% казват, че са ускорили дигитализацията на бизнеса си в условията на COVID-19. 

Държавните помощи в комбинация с увеличаващото се нежелание на бизнеса да толерира по-дълги срокове на плащане, са оказали подкрепа за ликвидността на бизнеса през изминалата година. Две-трети от анкетираните компании отчитат значителен риск от забавяне и увеличение на просрочените плащания, когато държавните помощи се оттеглят, а това вещае много предизвикателства. 

Все пак проучването отбелязва, че европейските компании не са оцелели само заради държавните помощи и технологичното подобрение. Според доклада бизнесът е възприел по-активен подход за това как да ограничи изтичането на ликвидност и риска от забавени плащания. Две-трети от малките и средни компании казват, че пандемията ги е окуражила да направят подобрения в тази област. За сравнение – делът на големите компании, които споделят такова поведение, е едва 46%. От началото на годината досега сравнено със същия период на 2020 г., има 20% спад на компаниите, които са приели по-дълъг срок на разплащания, отколкото им е удобно, за да поддържат добри отношения с клиентите си. За много компании индивидуалните действия не са достатъчни, за да се справят със забавените плащания. Те ги възприемат като обществен проблем, който трябва да бъде отразен в нова европейска регулация. 

В контекста на COVID-19 мениджърите предвиждат несигурност за няколко години напред. Около половината, при които има спад на печалбите, прогнозират, че едва 2022 или 2023 г. ще има връщане към нормалността за бизнеса им. Над 70% от европейските компании смятат, че ваксинирането ще има положителен ефект върху представянето им през втората половина на 2021 г. Ако трябва да се направи сравнение с 2020 г., сега притесненията не са свързани с оцеляването, а с осигуряване на растежа и наемането на нови служители. 

За повече от една-трета от анкетираните в European Payment Report забавянето на плащанията пречи на растежа. В същото време над 70% казват, че по-бързото разплащане от техни контрагенти ще им позволи инвестират в подобряване на устойчивостта на бизнеса, дигитализация и иновации. Като цяло докладът показва, че икономическото възстановяване е силно зависимо от отговорното разплащане, адекватното управление на вземанията и прозрачността. Устойчивата ликвидност и дългосрочната рентабилност са по-важни от всякога, за да могат компаниите да реализират значителния потенциал за ръст, който виждат, заключават авторите на доклада.