Дигитализация: Нечовешки събирачи

Във време, в което всички говорят за лично отношение и човешки фактор в дигиталната комуникация, може би е изненадващо, че има и такива сфери, в които колкото по-малко човешко – толкова по-добре. Да получаваш писмо след писмо и да обсъждаш с непознат и без това достатъчно неприятната си ситуация, в която си просрочил заемите си, не носи удовлетворение на нито една от страните.

Според проучване на Experian 32% от длъжниците предпочитат да генерират и договорят плановете си за погасяване на дългове онлайн, като две трети от тях посочват удобството и пригледността на този метод като основно предимство. “Организации, които използват мейл или дори текстови съобщения могат да ангажират клиента и да го насочат към платформа за плащане или за разсрочване на задълженията, при това във време удобно за клиентите. Това от своя страна увеличава и вероятността длъжниците да спазят погасителните си планове”, коментират от Experian.

Неслучайно на пазара се появяват все повече софтуерни и базирани на обработка на големи масиви от данни (big data) решения, които автоматизират комуникацията с длъжници и позволяват на един оператор да управлява задълженията на стотици клиенти. Най-пресният пример, че събирането на дългове се променя е стартиращата компания

AsiaCollect, която получи 4.5 млн. долара финансиране през юли, за да доразвие продукта си – платформа за комуникация с длъжници, даваща им различни варианти за действие и съвети.

Да се договориш с машина

През последните три години се наблюдава тенденцията събиране на задължение не просто да става онлайн чрез мейл, който насочва към метод за плащане, а да няма ясно осезаем човешки посредник.

Различни компании използват например онлайн калкулатори, за да позволят на клиента си да направят сами план за погасяването си.

Все повече обаче навлизат и платформи, чрез които длъжникът буквално може да преговаря и предоговори условията си за плащане, а после да плати онлайн. Последните тенденции са разработките на самообучаващи се системи и изкуствен интелект, което автоматизира вземането на решения от страна на колекторската компания. Най-просто казано се използват модели, базирани на данни от кредитната история на клиенти, чрез които машината се “учи” да взема решения. Каналите на комуникация, в които се прилага този подход са различни – мейл, чат или SMS, но основното е че са лични и дават възможност за пълна дискретност.

“Организации, които използват мейл или дори текстови съобщения могат да ангажират клиента и да го насочат към платформа за плащане или за разсрочване на задълженията, при това във време удобно за клиентите. Това от своя страна увеличава и вероятността длъжниците да спазят погасителните си планове”, обясняват от Experian.

Агенция за събиране на вземанията инвестира в различни решения за дигитализация през последните три години с цел да подобри бизнес процесите си. Следващата стъпка от дигиталното развитие на компанията е въвеждането на добри практики и решения, които да подпомогнат частните клиенти на компанията по-лесно и удобно да погасяват задълженията си.