Deloitte: Очаква ни пик на необслужваните кредити в Европа

B2H GrowthБанките се изправят пред потенциално повишение в нивата на необслужвани кредити и трябва да изпреварят проблема, като се фокусират върху акумулираните портфейли. Това се посочва в новия годишен доклад на Deloitte, посветен на намаляването на задлъжнялостта. В същото време инвеститорите в необслужвани заеми (NPLs) очакват постепенно увеличение в активността и нарастващ обем сделки в следващите години. 

Ефектът след мерките

Средното ниво необслужвани заеми сред банките, поднадзорни на Европейския банков орган (EBA), продължава да спада и към края на 2020 г. е 2.6%. След изтичането на мораториумите и мерките за подкрепа обаче се очаква необслужваните кредити да достигнат пик, невиждан от голямата финансова криза насам. В един от сценариите на ЕЦБ се прогнозира ниво на необслужвани кредити от €1.4 млрд., което би било с €200 млн. повече, отколкото беше предишният пик от 2015 г., се казва в доклада. 

Годишният доклад на Deloitte разглежда ключови продажби на портфейли от просрочени кредити и възможните тенденции в Европа. Изминалата 2020 постави сянката на COVID-19 не само върху здравето, а и върху икономиката, както и постави и предизвикателства пред обществото. Ограничителните мерки за спиране на вируса показаха, че европейският пазар на NPL портфейли замръзна дълбоко през първото полугодие на 2020 г., с наблюдавана слаба активност през втората половина на годината (виж графиките). Тя беше задвижена предимно от държавно гарантираните схеми за секюритизация на необслужвани дългове.

Как е в България 

Индикаторите за качество на активите в България са се подобрили значително през миналата година както в сегмента на дребно, така и в корпоративния, отбелязват от Deloitte. Това е следствие предимно от преструктуриране на заемите, така и отписвания, наложени от БНБ и прегледа на активите, направен през 2019 г. Въпреки пандемията тенденцията за спад в нивата на необслужвани заеми продължава и през 2020 г., отражение на мерките за подкрепа, мораториума, отношението на регулатора, както и ръста при кредитирането. Към края на декември необслужваните кредити в българската банкова система са 7%, като прогнозите са за повишение през тази година. Причините – изтичане на мерките за подкрепа, край на мораториума, потенциално повишение на лихвите за нови заеми и затягане на условията за отпускане на заеми. Очакванията са като обем необслужваните заеми да се задържат около €2.1 млрд. 

България е сред държавите със средна активност по отношение на сделките, подобно на по-голяма част от Европа. Очакванията на експертите са увеличението на нивата на цедирани вземания в страните конкретно от ЦИЕ да бъде доминирано от продажба на необезпечени ритейл портфейли.

През миналата година активността на пазара на NPL-портфейли е паднала с 60%, изчисляват от Deloitte. Използвайки гарантирани от правителствата семи за секюритизация на просрочени вземания, водещи в трансакциите са били Италия и Гърция. В южната ни съседка те са на стойност €12.4 млрд., а на Апенините – €44 млрд.