Deloitte: Мениджъри от Централна и Източна Европа очакват ръст в цената на кредитите и на провизиите за просрочени дългове

Мнозинството от финансовите директори в Централна и Източна Европа очакват цената на кредитите да се увеличи през тази година, показват резултатите от годишното проучване Deloitte Central Europe CFO. То се провежда сред повече от 600 финансови директори от 15 държави и отразява настроенията и очакванията им за икономиката в периода от следващите 12 месеца до три години. Проучването е проведено между октомври и декември 2021 г. и не отразява последвалите събития.

Според запитването малко над половината от финансовите директори очакват компаниите да завишат провизиите си за просрочени дългове. Най-голям дял на тези настроения има в сектора на производството, следван от строителството и недвижимите имоти.

Увеличава се и делът на компаниите, които очакват да се подобри възможността им да плащат навреме задълженията си през следващите три години – с 4 процентни пункта до 42%. Аналогично, намаляват тези, които не очакват промяна в това отношение – точно 50% прогнозират запазване без промени на възможността да си плащат, при 55% през 2021 г. През миналата и през тази година остава непроменен делът на експертите, прогнозиращи влошаване на плащанията – по 8% през двете години.

View Deloitte Survey_28_04_21_BG (1) on Beautiful.ai

 

В това отношение най-много са песимистите в секторите “Бизнес и професионални услуги”, в природните науки, както и в енергетика, комуналните услуги и добивната промишленост. Най-големи оптимисти са в потребителския сектор, финансовите услуги, технологии, медии и комуникации. Интересно е положението в строителния бранш – цели 23% очакват влошаване на възможността за навременно разплащане.

Подобно на 2020 и 2021 г., и през тази година финансовите директори виждат вътрешното финансиране и банковите заеми като най-привлекателни източници за набиране на капитал. Доста по-слабо привлекателни остават финансирането с ценни книжа и корпоративен дълг, като при ценните книжа все пак има покачване на интереса.

В разбивката по държави банковият заем е най-предпочитан от мениджърите в Словения, Словакия и Естония, а най-слабо привлекателен е в България и Чехия. Емитиране на ценни книжа биха използвали предимно компании от Литва и Латвия, а корпоративен дълг – в Словения, Косово, България. Вътрешното финансиране е най-атрактивно в Литва и Словения.

Като цяло финансовите директори са по-оптимистично настроени за тази година – Индексът за икономическо доверие се е върнал на ниво от 44%, при 26% за 2021 г. По-високите прогнози за ръст на БВП в региона и по-малкото очаквания за ръст на безработицата (33% срещу 68% през 2021 г.) допринасят за повече оптимизъм, отбелязват от Deloitte.

Още новини четете тук