Deloitte: Големите сделки за лоши кредити ще намаляват

Новите продажби на просрочени кредити от банките в Централна и Източна Европа ще намалеят в следващите години, докато тези от други финансови дейности ще набират скорост. Това прогнозират от консултантската компания Deloitte в доклада си за 2018 г.

Банките вече са продали доста от лошите вземания, а очакванията са търговията с други просрочени дългове да се засили – включително лизингови, кредитни продукти, отпускани от дъщерни компании, както и различни платформи за услуги. Тенденцията се движи и от консолидацията в сектора, както и от усилията на банките да променят портфейлите си и да се разделят с активи извън основния им бизнес. От друга страна експертите на Deloitte очакват да има и големи прехвърляния на пазара на дълг, последица от заключителните фази на досегашните усилия за намаляване на дълговата тежест. Нови участници на пазара ще разглеждат възможността да продадат проблемните си вземания в опит да ускорят изчистването на балансите си, прогнозират анализаторите.

След много добрата година, в която повечето държави от региона намалиха лошите кредити, се очаква и през тази да има още подобрение. През 2017 и първата половина на 2018 г. беше отбелязана по-слаба aктивност в сравнение с рекордите от 2016 г., а банките постепенно намалиха портфейла си от необслужвани кредити до устойчиво ниво, казват от Deloitte. В България също имаше такива процеси, но те продължиха и през цялата 2018 г., и все още се очакват значителни прехвърляния на портфейли през тази година. След множество изкупени големи портфейли и придобити кредити в резултат на рамкови споразумения, Агенция за събиране на вземания (АСВ) отново е начело по размер на активите сред компаниите за вземания, работещи в България.

За региона от Deloitte казват, че в резултат на намаляващите лоши кредити, конкуренцията в търсенето остава голяма сред компаниите, които вече са инвестирали и са изградили структури в региона. Независимо от това, управлението на просрочени дългове все още включва отписване на част от тях, както и споразумения за преструктуриране. Те заменят традиционното събиране на задължения през съда и изпълителните дела.

Доброто представяне на макроикономическо ниво се отразява в спада на лошите кредити. Това стимулира и по-висока кредитна активност, като на подобрени финанси се радват и домакинствата, и компаниите. Те могат да си позволят рефинансиране на стари, необслужвани заеми, сочат наблюденията на Deloitte. Всичко това води и до намаляване на новите лоши кредити, но засега е трудно да се правят дългосрочни прогнози. Експерите не изключват едно покачване на лихвите да се отрази зле на платежоспособността.

Още новини четете тук.