Централните банки очакват поскъпване на кредитите и ограничаване на ръста

Ръстът на кредитите в банковия сектор ще се забави, потреблението ще спадне, а до средата на 2023 г. ще има повишаване на лихвите. Това прогнозират експертите от БНБ в последната “Макроикономическа прогноза”. Забавеният ръст на кредитирането е един от факторите, които ще ограничат частното потребление, смятат от Централната банка. Сред другите причини са намалението на разполагаемия доход и повишените стимули за спестяване заради покачващите се лихви по депозити. 

От анализа става ясно, че кредитирането ще се затегне както заради повишението на лихвените проценти, така и заради регулаторните мерки, предприети от БНБ. Основната е повишаването на антицикличния капиталов буфер, т.е. част от резервите, които банките заделят. Повишението е на няколко стъпки, като първата е от началото на октомври – от 0.5% на 1%. Предстоят още две повишения с по 0.5 процентни пункта – от 1 януари и от 1 октомври 2023 г. По времето на предишната икономическа криза, чак до 1 октомври 2019 г., нивото му беше 0%. 

Поскъпването на заемите се очаква да стане сериозна спирачка пред ръста на кредитирането, като има опасения, че това може да предизвика повишение на необслужваните заеми и дори криза в сектори, зависими от кредитирането – например при имотите. От БНБ очакват значително повишаване на лихвите по кредити и депозити, в сравнение със сегашните исторически много ниски нива. Прогнозата им е увеличението да бъде най-голямо през четвъртото тримесечие на тази година, т.е. до края на текущата година, както и през първата половина на 2023 г.

През последните седмици няколко банки вече са уведомили клиентите си за увеличаване на лихвените нива по заеми. Ръстът е различен, тъй като банките използват различни компоненти при определянето на базовата лихва, по която отпускат ипотечни и потребителски заеми. Някои вземат като основа средните нива на лихви по депозити, други – индексът Euribor или основният лихвен процент, а е възможно да бъде комбинация от няколко бази. Затова е възможно в някои банки да има доста сериозно поскъпване на заемите, докато при други то да е едва забележимо. 

Все пак от БНБ не очакват кредитирането да пострада и да се свие забележимо. Според тях към втората половина на 2023 г. лихвите и по депозити, и по кредити, ще се стабилизират около достигнатите нива. Растежът на кредита за неправителствения сектор се очаква да се запази сравнително висок през 2022  г. и да възлезе на 10.4% към края на годината, прогнозират от Централната банка. 

Въпреки предишните притеснения за качеството на банковите активи, европейските банки все още отчитат ниско ниво на необслужваните заеми, се казва в новия доклад European Risk Dashboard. Средно необслужваните кредити в ЕС и Европейското икономическо пространство са 1.8% към края на второто тримесечие, с 0.01 пункта спад спрямо предходното. Понижението им е по-забележимо в държави, в които нивото на необслужвани заеми е високо. Според доклада високата инфлация може да има по-значително въздействие върху фирмите и домакинствата. Експертите допускат корекция в растящите цени на имотите, които в някои държави все още показват признаци на надценяване.

Още новини четете тук