Изкупуване на вземания

Ние имаме дългогодишен опит в придобиване на портфейли със задължения в България и Румъния,
като към момента притежаваме 21.20% от капитала на дружеството в Румъния – B2KPM. Притежаваме солидна експертиза и бенчмарк, гарантиращи бърза и справедлива оценка на вземанията. Прилагаме индивидуални решения и различни подходи при управлението на придобитите портфейли, като работим съгласно установени добри практики и високи етични норми. Добрата репутация ни превърна в предпочитан партньор на водещите банки, небанкови финансови институции и телекоми при продажбата на необслужваните им потребителски, ипотечни и фирмени заеми.
Изкупуваме вземания, за да може да подобрите ликвидността си, да освободите провизии, да ускорите паричния поток, като спестите от усилия, ресурс и време.