Изкупуване на вземания

Обезпечени дългове

Необезпечени дългове

Ние имаме дългогодишен опит в придобиване на портфейли със задължения в България и Румъния, като към момента притежаваме 21.20% от капитала на дружеството в Румъния - B2KPM. Притежаваме солидна експертиза и бенчмарк, гарантиращи бърза и справедлива оценка на вземанията. Прилагаме индивидуални решения и различни подходи при управлението на придобитите портфейли, като работим съгласно установени добри практики и високи етични норми. Добрата репутация ни превърна в предпочитан партньор на водещите банки, небанкови финансови институции и телекоми при продажбата на необслужваните им потребителски, ипотечни и фирмени заеми. Изкупуваме вземания, за да може да подобрите ликвидността си, да освободите провизии, да ускорите паричния поток, като спестите от усилия, ресурс и време.

Обезпечени дългове

В началото на 2017 година Агенция за събиране на вземания ЕАД придоби първия обезпечен портфейл на българския пазар. Почти три години по-късно ние продължаваме да сме лидер на пазара за обезпечени вземания, управлявайки портфейл от над 655 млн. лв. Очакванията за бързи темпове на развитие в сектора се потвърдиха и се предвижда пазара на изкупуване през тази година да достигне 2 млрд. лева. Като водеща компания в бранша Агенция за събиране на вземания ЕАД участва активно в развитието на този пазар, предлагайки на своите клиенти опит, професионализъм и гаранция за спазването на всички законови и етични норми.

Необезпечени дългове

Oпитът на Агенция за събиране на вземания ЕАД в изкупуването и управлението на портфейли с необезпечени вземания започва още от самото създаване на компанията през 2010г. Приблизителната номинална стойност на портфейлите към началото на декември 2019 година е над 755 млн. лв., а броят на случаите над 475 хил. Компанията е абсолютен лидер на пазара по брой активни договори за регулярни цесии на вземания.