БНБ предупреждава за повишаване на кредитния риск в банковата система

Кредитният риск в банковата система се изостря, макар делът на необслужваните заеми да се понижава. Това предупреждава БНБ в последното издание на тримесечния бюлетин “Банките в България”. Към края на септември 2022 г. делът на необслужваните кредити се понижава, но това е обусловено изцяло от нарастването на кредитния портфейл. В същото време е прекъсната дългосрочната тенденция за намаляване обема на необслужваните кредити, отбелязват от БНБ. 

По данни от Централната банка в същото време се повишават заемите във Фаза 2, което е сигнал за изостряне на кредитния риск. Този тип заеми са с просрочие, но по-малко от 90 дни, така че все още не класифицират като необслужвани. При влошаване на икономическите условия или рязко повишение на лихвите има вероятност кредитният риск да се материализира, след натрупването му заради продължителния висок растеж на отпусканите заеми. 

БНБ прогнозира повишение на лихвените проценти в България след бързото им покачване в глобален мащаб. Препоръката е банките да съобразяват политиката по кредитната си дейност и провизиране с рисковете в икономическата среда. От Централната банка успокояват все пак, че текущите равнища на капиталови съотношения са значително над минималните изисквания.

В края на септември брутните необслужвани кредити са 5.6% от портфейлите на банките, с 0.2 процентни пункта спад спрямо юни. През третото тримесечие продължават дейностите по отписвания и продажба на кредити, става ясно от бюлетина. Като стойност от края на юни до края на септември брутните просрочени кредити са нараснали с 28 млн. лв. (0.6%) до 4.7 млрд. лв. 

Увеличението на необслужваните кредити в системата върви с повишение на обезценката, посочват от БНБ. В края на септември общо натрупаната обезценка на кредитите и авансите в стеснен обхват е била 3.6 млрд. лв., с 2.9% ръст за тримесечие. Покритието на проблемните заеми с присъщата им обезценка е достигнало 49.7%, с 1.4 процентни пункта ръст спрямо юни.

Според паричната статистика, публикувана от БНБ, през декември има забавяне на кредитирането. Общият обем отпуснати кредити през банките е нараснал с 12.2% на годишна база, до 74.27 млрд. лв. Ръстът е по-малък от предишни месеци, като през ноември той достигна 13%. Ограниченото повишение е предимно заради корпоративни кредити, докато в ипотечното кредитиране за домакинства заемите продължават да растат. По данни от тримесечната надзорна статистика брутните необслужвани кредити са 4.63% в края на годината, с 0.46 пункта под нивото им през септември. Данните дават представа за продължаващия спад на просрочените заеми в банковия сектор, което се дължи и на продажбата на такива портфейли към компании, специализирани в събиране на вземания.

Още новини четете тук.