БНБ отчита ръст на кредитите в риск от необслужване

Обемът на кредитите в риск от просрочие се е увеличил през първото тримесечие, показва периодичното издание “Банките в България”, подготвено от БНБ. Причината за ръста е изострянето на рисковете в икономическата среда, включително възможни косвени ефекти от войната в Украйна, се посочва в изданието. Българската банкова система има незначителни преки експозиции към контрагенти от Русия и Украйна, но риск има от непреки ефекти, свързани с натиска от повишението в цените на енергоносителите и суровините, затруднения във веригите за доставки и влошаване на икономическите нагласи. 

Според БНБ рязкото поскъпване на енергоносителите и суровините, както и проблеми с доставката им, може да доведе до нарастване на необслужваните задължения и обезценките. Повишаването на основните лихвени проценти от централните банки може да се отрази върху финансовото състояние на кредитополучателите, като увеличи разходите за обслужване на заеми, посочват от БНБ.  

До момента ниските лихви и засиленото предлагане на кредити водят до разширяване на кредитирането за домакинства и през първото тримесечие, става ясно от доклада. В сектора на реалната икономика – нефинансовите предприятия, също има по-висок ръст през първото тримесечие спрямо същия период на 2021 г. (виж графиката). 

Продължителният кредитен ръст увеличава задлъжнялостта и би утежнил ефектите от неблагоприятна икономическа среда или рязко повишение на лихвите, опасяват се от БНБ. Това може да повлияе върху способността за обслужване на задълженията. От Централната банка припомнят, че са взели мерки за изграждане на капиталови буфери.

По международните стандарти заемите се разделят на три етапа – в първия са редовно обслужвани, във втория – тези с малко просрочие и/или в риск да станат необслужвани, а трети етап са обявените за необслужвани – с просрочие над 90 дни. В продължение на няколко тримесечия необслужваните банкови заеми намаляват, като покритието им остава високо според отчетите на банките. В края на март покритието на брутните необслужвани кредити и аванси с присъщата им обезценка се е повишило до 49.1% при 47.9% три месеца по-рано.

Още новини четете тук