БНБ очаква умерен ръст на необслужваните заеми

Необслужваните кредити ще се увеличат – единствените неизвестни са с колко ще е увеличението и кога точно ще започне. Това показва последният доклад на БНБ – “Макроикономическа прогноза” към септември, който очертава няколко предпоставки за ръста на необслужваните банкови заеми. Документът на централната банка е публикуван на 21 октомври, когато все още нямаше сериозни ограничения в България, свързани с разпространението на COVID-19. Оттогава ситуацията се влошава и е възможно да последва ново затваряне на икономиката, което ще засили въздействието на причините, водещи до повече необслужвани кредити. 

Изтичането на мораториума върху някои кредити, отложени заради COVID-кризата, е един от основните фактори. В края на тази година изтича последната отсрочка и тези заеми вече трябва да започнат да се изплащат редовно. Опитът на други държави досега показва, че малка част от заемите, които са били под мораториум, стават необслужвани. Прогнозата на БНБ е за “умерено” повишение. Под мораториум към края на септември са 9 млрд. лв. кредити. 

Според БНБ заради продължаващата несигурност частните инвестиции ще се възстановят само частично на нивата си отпреди 2020 г. Те ще са свързани главно със строителството. Ръстът в търсенето, ниските лихви и активното предлагане на кредити ще подкрепи инвестициите. 

View BG_BNB_Macroeconomic review (1) on Beautiful.ai

През следващата година ръстът на заплатите в публичния сектор ще се забави и това ще ограничава икономическата активност. В същото време инфлацията се ускорява и прогнозата на БНБ е в края на тази година да бъде 3.8%, измерено чрез хармонизирания индекс на потребителските цени. Изследвания на икономисти показват, че високата инфлация в развиващи се държави води до повишение на необслужваните заеми.

Кредитирането ще продължи да расте. Прогнозата на БНБ е за 7.3% ръст за тази година спрямо 2020 г. Повишението ще се дължи основно на повечето заеми за домакинствата. Увеличеното търсене на потребителски и ипотечни кредити са съчетани с “благоприятни перспективи” за пазара на жилища. Ниските лихви и облекчените условия на банките ще ускорят ръста в кредитирането, отбелязва централната банка. През 2022 и 2023 г. обаче ще има забавяне заради по-слаб растеж на частното потребление. 

Увеличеното кредитиране, което наблюдаваме сега, поражда рискове и още преди няколко месеца БНБ предупреди за тях. Върху кредитирането натиск ще оказва вече споменатото увеличение на необслужваните кредити след мораториума, както и опитът на централната банка да “охлади” пазара с увеличение на т. нар. антицикличен капиталов буфер от 1 октомври 2022 г. На практика това е резерв, който налага на банките ограничение в отпускането на кредити. 

Последните данни на БНБ показват пореден спад на необслужваните кредити и аванси. В края на септември те са 6.44% от всички кредити при 6.72% в края на юни 2021 г. 

Още новини четете тук.