Близо 30% спад на необслужваните бързи кредити за една година

Необслужваните бързи кредити в България продължават да намаляват, според данните на БНБ за второто тримесечие на 2018 г.

В края на юни 2018 г. просрочените бързи заеми са в размер на 278 млн. лв. – близо 30% спад за година. По този начин лошите кредити вече се равняват на 11.4 % от портфейла на специализираните в бързи заеми дружества. Необслужваните кредити в сегмента намаляват непрекъснато за изминалите 3 години и половина. Само между март и юни 2018 г. те намаляват с 18.9% или с 64.8 млн. лв.

Една от водещите причини за спада на дела на лоши кредити в сектора е, че компаниите продават своите просрочени вземания много по-рано и по-често на специализираните компании за изкупуване на задължения.  За пръв път от три години се регистрира спад в обема на отпуснатите небанкови кредити, причината за което може да се търси както в по-високата база в сегмента след няколко години на растеж, така и в по-агресивното поведение на банките, които започнаха да кредитират по-активно. През изминалата година все повече банки започнаха да предлагат сходни на бързите кредити заеми при атрактивни условия. 

Обемът на отпуснатите бързи кредити намалява между март и юни 2018 г. Към края на второто тримесечие кредитният портфейл на специализираните дружества достига 2.429 млрд. лв. (2.4% от БВП) спрямо преди година, когато е бил 2.655 млрд. лв. (2.7% от БВП). Спадът на годишна база е 8.5% (225.7 млн. лв.), а на тримесечна – с 14.7% (418.4 млн. лв.), става ясно още от данните на БНБ.