Бизнесът на B2Holding продължава да бележи силен ръст

Поделенията на холдинга в Югоизточна Европа ще обменят добри практики.

Бизнесът на норвежкия B2Holding, част от който е Агенция за събиране на вземания (АСВ), продължава да бележи силен ръст, а холдингът планира нови инвестиции в разширяване на дейността си през следващите месеци. Това става ясно от отчета на групата за 2018 г., в който са включени резултатите и на дъщерните дружества в четири страни от Югоизточна Европа (ЮИЕ) – България, Румъния, Гърция и Кипър.

През миналата година събраните от компанията вземания в региона са достигнали близо 54 млн. евро, което е повече от двоен ръст спрямо 2017 г.

Пазарът на изкупуване на вземания в ЮИЕ се характеризира с различия в матуритета, конкуренцията и регулаторната рамка, показва годишният отчет. Румънският пазар например е доста зрял, а няколкото ключови играча имат добри позиции. Освен това страната отбелязва сериозно намаление на лошите заеми през миналата година. В последните три години обемът на корпоративните просрочени вземания е намалял с 19%, а тези на физическите лица – с 40%.  Очаква се кредитните институции да положат още усилия за намаляване на лошите кредити.

В България нивата на просрочените заеми са забележимо по-високи, отбелязват от B2Holding. Последните общи данни за ЕС към края на юни сочат 8.7% лоши кредити в страната ни, при едва 6% в Румъния. Към края на 2018 г. ситуацията в България е много по-добра със 7.5% просрочени банкови заеми, като се запазва тенденцията на спад.  Продажбите на портфейли бележат ръст, като само през първото полугодие на годишна база той е бил 60%. Корпоративните обезпечени просрочени вземания се предлагат на пазара от 2017 г. и този сегмент остава сред най-бързо развиващите се, коментират от B2Holding.

Гърция и Кипър остават с много високи нива на лоши кредити, което е обяснимо, предвид тежката финансова криза през последните години. Гърция остава сред четирите най-големи европейски пазара на лоши заеми и прогнозите са до 2021 г. в страната да бъдат предложени за продажба портфейли на стойност 50 млрд. евро.

[infogram id=“b2holding-2018-1h17490q8zll4zj?live“]

Пазарът на изкупуване на вземания в Югоизточна Европа бележи стабителен ръст през 2018 г., благодарение и на активността на B2Holding. В много от държавите, в които холдингът присъства, през изминалата година бяха подписани рекорни сделки с поделенията му, сред тях и тази на АСВ с Уникредит Булбанк. Продажбата на портфейла за близо 250 млн. евро през миналата година беше най-голямата сделка за просрочени заеми дотогава в България. В Румъния също се очаква ръстът да продължи, благодарение на обезпечените корпоративни вземания. Tам влияние може да окажат очаквани законодателни промени. Подобна е прогнозата и за България – предвижда се стабилен ръст в изкупуването на вземания и през тази година.

След като зае лидерската позиция в придобиването на вземания, АСВ се очаква да продължи да разраства бизнеса си и тази година, като ще се стреми да придобива както портфейли с корпоративни кредити, така и такива със заеми за малки и средни предприятия.

В Югоизточна Европа поделенията на B2Holding ще оптимизират дейността си като си споделят ноу-хау и добри практики от целия регион. За целта ще бъдат създадени центрове за постижения, които да развиват трансграничните инициативи. Общата цел е подобряването на ефективността при събирането на придобитите вземания.

По отношение на броя служители към края н 2018 г. Югоизточна Европа заема трето място след Западна Европа и Полша с общо 510 заети в компаниите на B2Holding.

За миналата година общите оперативни приходи на групата достигат близо 3 млрд. норвежки крони (300 млн. евро), което е 40% ръст за година. Нетната печалба е нараснала с 35% до над 66 млн. евро. Активите са се увеличили с 50%, надхвърляйки 1.65 млн. евро.

В доклада си B2Holding акцентира върху негативните ефекти от допускането на просрочени вземания. Първо, това понижава качеството на активите, след това води до спад на банковите печалби, повишено заделяне на резерви, свито кредитиране и накрая – негативен ефект върху икономическия растеж и ново влошаване на проблема със задлъжнялостта.

Още новини четете тук.