Без пари в брой до десет години прогнозират европейски компании

Възможно ли е до десет години парите в брой да изчезнат в Европа? Половината от европейския бизнес смята, че в държавата, в която работи, в обозримо бъдеще няма да се използва кеш.

Това са резултатите от новото изследване European Payment Report 2019, направено в 29 европейски държави в периода 31 януари – 5 април. Една четвърт от компаниите виждат още по-скорошна замяна на парите в брой – според тях периодът ще е приключил до пет години. Същия е делът на тези, които смятат 10 години за реалистично време, в което да останат само безкасови плащания.

Дните на банкнотите и монетите са преброени и според 48% от запитаните в държавата, в която живеят, след едно десетилетие няма да се ползват. Останалите 52% отговарят, че това ще се случи по-късно или никога. Проучването е сред общо 11 856 компании. Повече от половината се притесняват от кибератаки, свързани със сигурността на системата без кеш. Една трета са на мнение, че това ще направи плащането и отчитането по-ефективни. Също толкова е делът на хората, според които информацията за транзакциите ще е по-лесно достъпна за тях.

Безкешово общество означава всички разплащания да бъдат дигитални, като се появят и нови възможности за пазаруване на кредит като вероятна последица. В икономика, където кредитирането е дори още по-централизирано, за бизнесът ще е от критична важност да знае кой е платежоспособен, за да се избегне загубата на приходи. От друга страна за потребителите това ще доведе до повишено внимание за индивидуалната им способност да плащат, смятат авторите на проучването.

В отделните държави нагласите са различни за изчезването на парите в брой. В Гърция например двама от трима запитани са оптимисти, че това ще се случи в рамките на десет години. В Ирландия, Швеция, Белгия и Румъния трима от петима анкетирани вярват в по-краткия срок. Най-песимистично за изчезването на кеша са настроени в Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Естония и Литва – почти двама от всеки трима отговаря, че това ще се случи след повече от десет години или никога. В Сърбия едва 18% смятат, че в тяхната страна безналичните плащания ще са изцяло навлезли до десет години.

Още новини от сектора четете тук.