Банките ще избират – повече капитал или намаляване на лошите кредити

БНБ ще може да налага допълнителни капиталови изисквания на банките, които имат повече необслужвани кредити. Това става ясно от доклад на Международния валутен фонд в помощ на банковия надзор, който е публикуван от БНБ.

Според оценка, направена от Централната банка, надзорът може да изисква допълнителен капитал и резерви според рисковия профил на всяка отделна банка. БНБ ще оценява кредитните институции на всеки три месеца по няколко ключови индикатора, по които ще се оценяват портфейлите им. Критериите за оценка включват необслужваните кредити, потребителските заеми, ипотечните и съотношението на ръста им към стойността на обезпечението, заемите за малки и средни компании, корпоративните и концентрациите на кредити към отделни сектори и икономически групи.

БНБ следи и покритието на лошите кредити с провизии, каква част са просрочени повече от 360 дни, както и придобитите като обезпечение активи.

В зависимост от резултата надзорниците ще изчисляват добавка към рисково претеглените активи на банката. Тя ще варира от 0 до 1.5%. За банки с много лоши вземания и малко провизии ще има и оценка за риск мениджмънта и вътрешния контрол. Тя се дели на четири категории, а капиталова добавка ще се налага само на вторите две – оценка 3 и оценка 4. Оценка 3 означава „среден до висок риск“ и носи 1.25% надбавка, а 4 вече е „висок риск“ и 2.75% повече капитал.

От МВФ смятат методиката за съобразена с българската банкова система. При разработените критерии е възможно банки с висок обем лоши кредити да получат невисока надбавка, ако имат адекватен риск мениджмънт. Лошата новина е за тези с големи обеми несъбрани вземания и лошо управление – те ще трябва да направят подобрения. От международната институция разчитат това да подобри качеството на риск мениджмънта.

Новите изисквания са допълнителни и ще се налагат към тези, за които БНБ вече следи по европейски регламенти. При нужда банките ще се налага да увеличат капитала си – от досегашните акционери или от привличане на нови. Възможно е новите форми на надзор да ограничат отчасти кредитирането или поне поемането на повече рискове.

Със сигурност насоките на МВФ ще имат ефект върху пазара на вземания – банките ще имат още по-голям стимул да прехвърлят лошите си кредити на специализирани компании. Процесът се ускори в последните години, с няколко големи и множество по-малки сделки. За следващите година-две очакванията са продажбите на портфейли да продължат, вече в по-малки единични обеми, но също толкова интензивно.

Oще новини четете тук.