Банкери прогнозират забавяне в кредитирането

Банките в България използват благоприятния момент и изчистват интензивно портфейлите си. Това коментира председателят на Асоциацията на банките в България (АББ) Петър Андронов в бюлетина за първото тримесечие на организацията. Под благоприятен момент Андронов разбира икономически ръст над средния за Европа, съчетан с ниска безработица, ръст на доходите и фискална стабилност.

Банкерът не е толкова голям оптимист за настоящата година и предупреждава за промяна в лихвения цикъл, съчетано със забавяне на икономиката. Като аргумент Андронов привежда сигналите от външната среда и паричната политика, която водят централните банки.

Повече от година в България се говори за очаквано повишение на лихвите. Първоначалните прогнози бяха това да се случи от втората половина на 2018 г., сега очакванията са изместени за второто полугодие на тази година. Андронов разказва, че банките вече подготвят клиентите си за неблагоприятните промени. Важни събитие за банковата система ще бъде обявяването на резултатите от стрес тестовете на няколко български банки, което се очаква да се случи през юли. Оценката за качеството на активите се прави от Европейската централна банка с помощта на БНБ.

От стрес тестовете не се очакват изненади и сътресения в банковия сектор, но по правило е възможно те да доведат до засилена продажба на несъбрани вземания към колекторски компании. В сравненение с периода преди 3-4 години, банките вече продават много по-често големи пакети лоши дългове. Миналата година най-голямата сделка беше сключена между Уникредит Булбанк и Агенция за събиране на вземания (АСВ) – за близо 250 млн. евро необслужвани кредити. В края на септември общото ниво лоши кредити в портфейлите на българските банки е 8.8%, с тенденция да намалява. В бюлетина на АББ Петър Андронов напомня, че в края на 2014 г. необслужваните заеми са били 16.9%. Нивото остава над средното за ЕС, но българската банкова система има по-висока степен на покритие с обезценка на необслужваните кредити в сравнение с показателите на Съюза, посочва Андронов.

Управителят на БНБ Димитър Радев предупреждава за натрупващ се кредитен риск в банките, предвид продължаващата експанзия на заемни средства. Рискът би се проявил при забавяне на икономическата активност или условия, които са по-лоши от тези в последните години, смята Радев. По думите му има знаци за проблеми и повишена несигурност и в еврозоната, и извън нея. Това може да донесе негативни ефекти и към България, смята управителят на БНБ.

Според Петър Андронов банките запазват строгите си критерии при отпускане на финансиране. По думите му търговските банки внимават да не отпускат „неразумно“ кредити на бизнеса и физическите лица, и работят с клиенти, които са наистина платежоспособни. Малко след публикуването на банковия бюлетин агенцията за имоти „Адрес“ съобщи наблюденията си за жилищния пазар – последното тримесечие на миналата година сделките с ипотеки са намалели за пръв път от три години насам. Досега пазарът на имоти се движеше от ниските лихви и достъпни заеми, но едно повишение на лихвените нива ще доведе до спад в търсенето. От „Адрес“, които са сред най-големите агенции за имоти, смятат, че ако спадовете на сделки продължат, цените също ще тръгнат надолу. В същото време клиентите разчитат на все по-голям процент финансиране на покупката със заемни средства, допълват от агенцията.

Още новини четете тук.