Балканските държави намаляват лошите кредити

Разнопосочна картина в необслужваните заеми показват данните за държавите на Балканите от последните месеци. Докато някъде понижението е забележимо, другаде се забелязва лек ръст.

В Албания лошите кредити към края на февруари са 11.4%, с 2.3 процентни пункта спад на годишна база, съобщава Seenews. За месец има минимално повишение от 0.01 процентни пункта, сочат данните на Албанската национална банка. В страната работят общо 14 банки.

Изключително добре се представя Косово, където необслужваните заеми са едва 2.6% от всички в края на февруари. Централната банка на страната показва ниво от 3.1% година по-рано, а провизиите на десетте банки покриват 159% от лошите кредити.

В Черна гора нивата също са ниски, до 5.04% в края на февруари. Просрочията за повече от 90 дни са били само 2.9%, съобщава Seenews, като цитира Централната банка. На годишна база понижението на всички необслужвани е с 2.3 процентни пункта. Лошите заеми в Черна гора са се понижавали почти през цялата изминала година, като в края на декември са паднали до 6.9%.

Последните данни за Сърбия и България са от края на 2018 г. и отразяват големите сделки за просрочени вземания, сключени през последните три години. С тях банките значително намалиха тежестта на лошите кредити. В Сърбия спадът е с над 4 пункта до 5.7%, което е в пъти по-малко, отколкото кризисните предишни години. Понижението обхваща както кредитите на домакинствата, така и тези на бизнеса. Миналата година Сърбия отбеляза най-голямото подобрение в нивото на лоши кредити сред всички държави от Централна и Югоизточна Европа, съобщиха от Виенската инициатива – план за стабилизиране във финансовите системи на развиващите се държави в Европа.

В България нивото на необслужвани заеми е доста по-високо и от oстаналата част на Европа, и от това на балканските ни съседи. Към края на 2018 г. те са 7.5% от всички, като голяма роля за високия дял имат фирмените кредити. Обратно – при жилищните и потребителските просрочените вземания са от порядъка на 5.7-6.6%, сочат данни на БНБ. Все пак в сравнение с последните години има значително подобрение – само за 12 месеца спадът е с 2.6 процентни пункта.

В Румъния последните месеци не са толкова оптимистични – през януари и февруари просрочените вземания са се увеличили след като дълго време спадаха. Към края на февруари делът им е стигнал 3.06%, с което се връща на нивата от октомври. През януари те са паднали за известно време под 3%. Анализаторите на Банка Трансилвания очакват и в следващите месеци повишението да продължи. Все пак Румъния се радва на много ниски нива на лошите кредити, след поредица големи сделки за продажба на портфейли от банки към специализирани компании за управление на вземания. През декември просрочените кредити паднаха под 5%, с 1.5 процентни пункта спрямо края на 2017 г. Това беше най-ниското им ниво от 2009 г. насам, когато започнаха първите сериозни последици от глобалната финансова и икономическа криза.

Още за пазара на вземания четете тук.