Българските компании разчитат на чужди партньори за над 17% от приходите си

България е на трето място сред европейските държави по размер на входящите плащания на компаниите, които идват от друга държава. Това показва годишният European Payment Report. Преди нас са само Чехия и Португалия, и двете с малко над 18% входящи плащания от чужбина. В България компаниите отговарят, че 17.2% от приходите им идват от чужди източници.

След нас се нареждат Италия и Белгия, а следващата балканска държава по размер на входящи чужди плащания е Хърватия с 12.7%, малко над тези в Румъния (12.4%). За сравнение – средното ниво в Европа е 10.7%, като в проучването участват държавите от ЕС и тези извън съюза, като Сърбия например. Там чуждите приходи на търговските дружества са под 12% от всички. Най-малко постъпления отвъд границите идват за Норвегия и Полша – съответно 7% и 5.7%.

Докато светът става все по-малък, виждаме увеличение на износа и вноса на много пазари, а международните разплащания стават все по-важни за бизнеса, отбелязват авторите на доклада. Според една на всеки четири запитани компании местните навици на плащане се отразява негативно при международните разплащания.

Навременното разплащане донякъде има пряко отражение върху заетостта, сочи анкетата от доклада. За 17% от европейските компании по-бързо разплащане от страна на длъжниците категорично ще доведе до наемане на повече персонал. Общо 34% отговарят, че вероятно това няма да има отражение, а за 39% това няма значение за решенито им да открият нови работни места. Други 4% отговарят, че по-редовно плащане със сигурност ще ги накара да увеличат служителите си. Останалите нямат точен отговор. Интересното е, че спрямо предишната година (анкета от 2018 г.) се увеличава делът на тези, които смятат, че навременно плащане би им позволило да наемат повече служители. В същото време в сравнение с миналата година намаляват компаниите, които са смятат, че няма връзка между редовно разплащане и заетост.

Oще новини четете тук.