Българският бизнес е сред най-губещите от забавени плащания

Рискът за плащания в България спада и бизнесът и домакинствата в страната подобряват своята платежоспособност, но несигурността продължава. Българските компании все още отписват повече вземания от средното за Европа. Това показват данните от Европейския доклад за плащанията 2018 (EPR).

През 2017 г.  българските компании са отписали 2.8% от годишните си приходи заради забавени или нереализирани плащания. Повечето страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се представят много по-добре. В Словакия, Словения, Унгария и Чехия например съотношението е под 1%.В региона повече отписват само в Сърбия (2.88%) и дори Гърция, която беше единствената по-слаба по показател ЕС-страна  от България преди година, значително е подобрила представянето си (2.14%).

Положителна новина е обаче, че през последната година се стопява разликата със страни като Полша (1.97%) или Румъния (2.73%), които преди година имаха сериозна преднина пред България.

Една от основните причини за високите нива на отписаните заеми в България е ниската степен на използване на услугите на агенции за управление на вземанията и недостатъчните защитни мерки. За 2017 г. за България няма данни, но през 2017 г. 17% от фирмите са се възползвали от такива услуги. За сравнение средно е Европа 30% работят в партньорство с колекторски компании.

Българските компании продължават да се изправят пред рисковете заради дългите срокове и забавяне на плащанията от страна на техните контрагенти. Това им пречи да инвестират в разрастване и наемане на персонал. Повече от една четвърт от българския бизнес се притеснява, че тенденцията ще се задълбочи през следващите 12 месеца.