B2Holding увеличава приходите и печалбата си през четвъртото тримесечие

B2H GrowthНорвежкият B2Holding, част от който е Агенция за събиране на вземания (АСВ), отчита повишени приходи и печалба 📈 през последното тримесечие на изминалата година и резултати над очакванията, показва отчетът на холдинга, публикуван днес.

Холдингът е увеличил с 4% приходите си за четвъртото тримесечие на миналата година до 82.7 млн. евро. Показателят cash EBITDA e €88 млн. или 4% спад в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. Оперативната печалба (EBIT) достига €34.5 млн., което е 22% ръст в сравнение със същия период на миналата година, когато този показател е бил €28 млн.  

Печалбата след данъци е €12 млн., сравнена с €8.7 млн. през четвъртото тримесечие на 2019 г., което означава 0.03 евро печалба на акция към края на миналата година. За същия период на предходната година този показател е бил 0.02 евро. 

Брутните събрани вземания са се понижили с 4% до €128 млн. Разходите по събиране са спаднали с 0.8 процентни пункта на годишна база до 23.2%, което е над очакванията спрямо последните прогнози.

B2Holding e инвестирал €42.4 млн. евро в придобиване на нови портфейли с необслужвани кредити и несъбрани вземания през четвъртото тримесечие на миналата година.  Всички инвестиции през периода са били в необезпечени портфейли, от които близо половината са по рамкови споразумения. Очакваната оставаща събираемост по управляваните от холдинга портфейли в края на отчетния период възлиза на €2.24 млрд.

Като цяло се представихме стабилно през четвъртото тримесечие и отчетохме положителен край на една година, пълна с предизвикателства. Когато втората вълна на пандемията засегна повечето от държавите, в които присъстваме, бяхме добре подготвени и успяхме да запазим напълно дейността си във всички тях. През разглеждания период заздравихме баланса си чрез добре премерена активност по придобиване на портфейли. Като добавим към това постигната от нас повишена ефективност и новите технологии, които внедряваме, силно вярваме, че B2Holding е добре позициониран, за да посрещне бъдещето“, коментира Ерик Йонсен, главен изпълнителен директор на норвежкия холдинг.

B2Holding очаква инвестициите в придобиване на портфейли да останат ограничени през първото тримесечие на настоящата година. За цялата 2021 г. групата очаква повишена активност и по-високи обеми на изкупените необслужвани кредити.

Вижте презентация по темата на английски 👉 тук.