B2Holding увеличава инвестициите си в портфейли в Югоизточна Европа

Норвежкият B2Holding, част от който е българската “Агенция за събиране на вземания” ЕАД (АСВ), увеличава инвестициите си в нови портфейли с необслужвани вземания в Югоизточна Европа (ЮИЕ) през третото тримесечие на годината и отчита съществен ръст на финансовите си резултати от дейността в региона, според отчета на холдинга за периода. 

 

За трите месеца от юли до септември B2Holding е инвестирал над 8.7 млн. евро в портфейли с необслужвани кредити в България, Румъния, Гърция и Кипър (виж графиката), което е с около 69% повече спрямо инвестициите на холдинга в четирите държави за същия период на предходната година.  

 

View B2Holding Q3 2021 Results in SEE_BG on Beautiful.ai

Приходите за юли-септември надхвърлят 14.7 млн. евро или 34% ръст на годишна база. Общо за деветмесечието те достигат 37.9 млн. евро – 43% повишение спрямо същия период на 2020 г. В резултат делът им в общите приходи на компанията в Европа е нараснал с повече от 4 процентни пункта до 15.5%.

B2Holding подобрява значително и рентабилността си в региона. Печалбата на дружеството преди лихви и данъци за година се удвоява до близо 4.8 млн. евро.      

Паралелно с инвестициите в нови портфейли дружествата от холдинга в ЮИЕ събират активно и вземания по вече придобити в предходни периоди портфейли. Оставащите за събиране вземания намаляват с 20 на сто за година и към септември тази година са 275 млн. евро. 

Положителната тенденция, която наблюдавахме в предходните тримесечия в Централна и Югоизточна Европа, продължава и през юли-септември. Удовлетворен съм от запазващата се устойчивост в бизнес линията ни за събиране на необезпечени вземания, която представлява над 75% от оставащата събираемост на групата. Продължаваме да сме фокусирани върху разходите и мащаба, отбелязвайки още един период с оперативни разходи на ниските нива, достигнати по време на пандемията”, коментира Ерик Йонсен, главен изпълнителен директор на B2Holding.

Още новини четете тук.