B2Holding с ръст на печалбата през третото тримесечие

B2H GrowthНорвежкият B2Holding, част от който е българската “Агенция за събиране на вземания” (АСВ), отбелязва ръст на нетната печалба през третото тримесечие на годината и събрани вземания над първоначалните прогнози. 

В период на продължаващо COVID-възстановяване и изтичащи мораториуми върху банковите кредити, една от водещите компании за изкупуване на вземания в Европа запазва положителни  финансови резултати. За периода юли-септември нетната печалба на холдинга достига 16.43 млн. евро, което е 27% ръст спрямо същия период на миналата година. 

Брутните събрани вземания на B2Holding, включително тези, генерирани по линия на споделени сделки, надхвърлят 128.6 млн. евро за третото тримесечие, което е 22% понижение на годишна база. 

Приходите на холдинга бележат минимален спад спрямо същия период на 2020 г. до близо 80.3 млн. евро. Без промяна спрямо третото тримесечие на предходната година остава оперативната печалба – 37.5 млн. евро, а cash EBITDA достига 94.37 млн. евро. 

 

View BG_B2Holding Q3 2021 Results on Beautiful.ai

 

През юли-септември B2Holding е инвестирал 24 млн. евро в нови портфейли. От тях 94% са в необезпечени вземания, а 47% са придобити по силата на рамкови споразумения. В края на септември очакваната остатъчна събираемост по управляваните от B2Holding портфейли, е 2 млрд. евро. По наблюдение на експертите на холдинга има забележимо увеличение в обема на необслужваните кредити, които се предлагат на пазара, като очакванията им са през 2022 г. те да нараснат още повече. 

Третото тримесечие повтаря силното ни представяне от предишните тримесечия. Събираемостта при необезпечените вземания се подобрява, а тази при обезпечените е над очакванията. С по-добра ефективност при събирането и с подходящ контрол върху разходите, ние сме в много добра позиция, за да заемем активна роля в растящия пазар на необслужвани кредити”, коментира Ерик Йонсен, главен изпълнителен директор на B2Holding. 

Още новини четете тук.