B2Holding приключва 2019-та като година на успешна трансформация

Норвежкият B2Holding, част от който е Агенция за събиране на вземания (АСВ), представи своя годишен финансов доклад за 2019 г. на 30 април т.г. За Холдинга, който е водещ европейски експерт в управлението на задължения, 2019-та е година на успешна трансформация, водена от нова стратегическа посока за бизнеса. Двата основни стълба на тази промяна са постигане на рентабилен растеж чрез инвестиции на ключови пазари и подобряване на обслужването в цялата група. В допълнение към това, специален акцент е поставен и върху засиленото дигитализиране на процеси и услуги.

За миналата година общите приходи на групата са 291.4 млн. евро.
В сравнение с отчетените през 2018 г. 294.6 млн. евро, това е спад от 3.2 млн. евро, който се дължи на еднократно отписване на вземания на нетна стойност
39.34 млн. евро. Общите приходи за годината включват 241 млн. евро (спад от 5.9% спрямо 2018 г.) от придобити портфейли,  приходи от събиране за трети страни за
30.3 млн. евро (16.8% повишение спрямо 2018) и други приходи на стойност 20.1 млн. евро, които са с увеличение спрямо 2018 от 61.4%.

Благодарение на значителния ръст в придобитите портфейли и активната оперативна дейност, през 2019 г. брутните събрани вземания на компанията са се увеличили със
122 млн. евро (30.1%), достигайки 527.5 млн. евро. Тези постъпления отбелязват стабилен растеж във всички географски региони. Единствено общите приходите в Централна и Югоизточна Европа намаляват спрямо 2018 г. в следствие на негативната нетна актуализация поради еднократното отписване в Хърватска, България и Румъния през второто тримесечие на 2019 г. Стабилното представяне през втората половина на годината обаче успя да компенсира голяма част от тези негативни резултати.

Основният бизнес на Групата, който е свързан с необезпечени вземания (те са 67% от брутните събрани вземания и 71.8% от очакваната оставаща събираемост), постига по-добри резултати от очакваните – брутните събрани вземания са с 6.5% повече спрямо първоначалните прогнозни. Пазарът на необезпечени вземания е стабилен, с добри очаквания за развитие.

Показателят cash EBITDA на B2Holding за 2019 г. достига 403.8 млн. евро което е увеличение с 34.89% в сравнение с 2018 г. Оперативната печалба (EBIT) спада с 30.4% до 97 млн. евро.

Общата номинална стойност на закупените от B2Holding до края на 2019 г. портфейли достига 16,275 млн. евро, a направените през годината инвестиции са за 346 млн. евро.

„През 2019 г. очертахме рамките на една нова стратегия с по-силен акцент върху основните ни пазари и увеличени приходи от по-доброто управление на активите ни. Заедно с това продължаваме да повишаваме резултатите и ефективността на бизнес операциите във всички направления. Първоначалният ни фокус, насочен към придобиване на портфейли със задължения, се смени в посока на това да бъдем  компания, която предлага цялостно управление на вземания, включително обслужване на вземания за трети страни,“ коментира Ерик Йонсен, изпълнителен директор на B2Holding ASA.

Сериозна стъпка за реализирането на новата посока и засиления контрол е въвеждането на нова организационна структура с две бизнес направления: необезпечени пазари (сред които Норвегия, Швеция, Дания, Финландия, Полша, Испания, Португалия, България, Чехия, Унгария) и обезпечени пазари (сред които Италия, Франция, Румъния, Гърция, Словения, Хърватия, Сърбия). Страните са квалифицирани според доминиращия тип вземания и пазарния потенциал.

B2Holding се стреми да преодолее ефекта, който необслужваните вземания създават върху кредитния пазар, като намира решения за проблемните дългове. Откритост, честност и етично събиране на вземанията са основните ценности, въплътени в работата на компаниите от Групата. Точно както и през 2018 г., цел на B2Holding през 2019 г. е поддържането на броя на постъпилите жалби на постоянно ниско ниво. В действителност те са едва 0,001% от общия брой случаи. Тази тенденция е и част от разбирането на компанията за отговорно и етично поведение.

Пълният годишен отчет на B2Holding може да намерите тук: https://b2holding-annualreport.no/