B2Holding придобива все повече обезпечени вземания

Норвежкият B2Holding, част от който е Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), увеличава значително дела на придобитите обезпечени вземания. Това става ясно от презентация на холдинга на Arctic Debt Collection Seminar в Осло. За първите девет месеца на 2018 г. делът на придобитите обезпечените активи достига 37%, докато през 2013 г. например той е бил само 4 на сто.

Само за третото тримесечие на миналата година сумата на придобитите обезпечени задължения достига 31.5  млн. евро. Общо към края на септември 2018 г. портфейлът от вземания с обезпечение надхвърля 700 млн. евро.

B2Holding прогнозира, че през четвъртото тримесечие на 2019 г. придобитите от компанията обезпечени вземания ще надминат 78 млн. евро, колкото ще е приблизителната стойност и на необезпечните. През първото и второто тримесечие на тази година изкупените обезпечени портфейли ще са по-малки като номинална стойност в сравнение необезпечените, но това ще се промени в третото тримесечие. Очакванията са в периода юли-септември на 2019 г. придобитите вземания с обезпечение да бъдат 70.7 млн. евро, при 71.6 млн. евро без обезпечение.

Обезпечените вземания носят на B2Holding добра възвращаемост с високи обеми и много бързо връщане на задълженията, се посочва в представения доклад. Последното позволява високо ниво на реинвестиране на получените средства.

Само за периода юли-септември 2018 г. инвестициите на норвежкия холдинг надминават 100 млн. евро, основно за придобиване на портфейли с необслужвани кредити в Северна и Западна Европа. За периода септември 2017-септември 2018 г. стойността на придобитите вземания е над 690 млн. евро, като увеличението на годишна база е повече от 100%.

Прогнозите на ръководството са, че до четири години успешно събраните вземания от портфейла обезпечени активи ще бъдат 93% от стойността, на която са придобити. За сравнение – при необезпечените вземания, придобивани на търг от банки, събирането за същия период се очаква да бъде 38% от номинала. Също необезпечени задължения, но купени чрез рамкови споразумения, ще донесат 70% от стойността на придобиване, показва доклада.

Интересно е да се анализира разпределението обезпечени-необезпечени вземания по географско разделение. Данните сочат, че в Югоизточна Европа (ЮИЕ) обезпечените вземания на B2Holding са 23% от портфейла, докато в Централна Европа (ЦЕ) – 67%. Като сума това означава 91.5 млн. евро за ЮИЕ и близо 391 млн. евро за ЦЕ. В Западна Европа обезпечените вземания са 78% от портфейла на поделенията на B2Holding, опериращи там. Точно обратното е положението в Полша и в Северна Европа – Скандинавия и трите Прибалтийски републики. Там необезпечените вземания надхвърлят 90% от обема на всички.

Към края на септември 2018 г. 26% от портфейла на холдинга са необезпечени заеми, придобити в резултат на рамкови споразумения (forward flow). Този вид споразумения добиват все по-голяма популярност, а АСВ е лидер на българския пазар с осем действащи договора с различни финансови институции.

Делът на необезпечените заеми, които не са резултат от рамкови споразумения, е 37%. Те също са важна част от портфейла, тъй като имат добра възвращаемост в дългосрочен период, се посочва в доклада.

Четете още новини от сектора тук.