B2Holding придобива портфейл за 214 млн. евро в Италия

Норвежката компания B2Holding, собственик на Агенция за събиране на вземания, придоби портфейл с необслужвани кредити от италианската Banca Sella SpA за 214 млн. евро, информира норвежкият холдинг на сайта си. Това е поредна сделка за B2Holding в Южна Европа. Придобитият портфейл е смесен и включва потребителски и корпоративни обезпечени и необезпечени кредити.

 

“Тази сделка засилва позицията на B2Holding на италианския пазар на необслужвани кредити и потвърждава интереса ни да инвестираме в различни класове активи в Италия и по-нататъшно развитие на италианската ни платформа за услуги”, коментира Олаф Дален Зал, главен изпълнителен директор на B2Holding.

B2Holding е активен играч на пазарите в Южна Европа, за което има поне две сериозни доказателства през последните месеци. През март холдингът придоби исторически по размер портфейл необслужвани заеми в Гърция на стойност 3.7 млрд. евро, а през май компанията купи конкурент от сектора в Португалия, за да подсили присъствието си в страната.