B2Holding придобива портфейл за 2 млрд. евро от гръцката Eurobank

B2Holding придобива портфейл за 2 млрд. евро от гръцката Eurobank

Норвежката компания B2Holding, собственик на Агенция за събиране на вземания, се договори с гръцката Eurobank (собственик на Пощенска банка в България) да придобие портфейл с необслужвани кредити с номинална стойност близо 2 млрд. евро, информира купувачът на уебсайта си.

Сделката се реализира в партньорство с Waterfall Asset Management чрез специална изградена за целта коинвестиционна структура, а портфейлът се състои от необезпечени кредити на физически лица. Малко над половината от номиналната стойност на портфейла – 1.1 млрд. евро, е главница. Платената от купувача цена е 3.1% от номиналната стойност на необслужваните кредити или 6% от главницата.

Събирането на вземанията по придобития портфейл ще се извършва от дъщерно дружество на Eurobank, което притежава необходимия за това лиценз, в партньорство с гръцкото подделение на B2Holding – B2Kapital S.A.

„Коинвестиционната структура е важна стъпка в развитието на гръцкото ни дъщерно дружество – B2Kapital S.A., и потвърждава интереса ни да изкупуваме портфейли на гръцкия пазар. Тя ни дава възможност за по-нататъшен растеж и развитие в Гърция, като едновременно с това разширява базата ни от активи и увеличава приходите ни от дейността по събиране за трети лица“, коментира Олаф Дален Зал, главен изпълнителен директор на B2Holding.