B2Holding отчита стабилни резултати за третото тримесечие

B2H GrowthНорвежкият B2Holding, част от който е Агенция за събиране на вземания (АСВ), постига рекордна събираемост по портфейлите с необслужвани задължения, които притежава, както и най-високия си оперативен финансов резултат в историята досега, в комбинация с подобряване на ефективността и намаляване на задлъжнялостта. Това показва отчетът на групата за третото тримесечие на 2019 г.

Приходите от основна дейност на дружеството достигат 880 млн. норвежки крони (86.6 млн. евро), което е 18% ръст на годишна база. Събраните от компанията вземания се увеличават с 36% за година до близо 1.4 млрд. крони (138 млн. евро). Печалбата след данъци нараства с 14% спрямо предходната година до 181 млн. крони (18 млн. евро), а оперативната (ЕBITDA) – с 5% до 387 млн. крони (38 млн. евро). Т. нар. кешова ЕBITDA расте с 37% в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. до 1.06 млрд. крони (104 млн. евро).

“Това беше тримесечие на подем за B2Holding. Предприехме някои мерки за подобрение на управлението на обезпечените ни портфейли с вземания, които да помогнат да реализираме повече стойност от тях. В същото време продължаваме да реализираме добри резултати от необезпечените портфейли. Амбицията ни е да използваме максимално силните позиции, които изградихме в Европа, за да генерираме стойност за акционерите,“ коментира Ерик Йонсен, новият главен изпълнителен директор на норвежката компания.

B2Holding e инвестирала 1.2 млрд. крони (118 млн. евро) в придобиването на портфейли с необслужвани вземания през третото тримесечие, по-голямата част от които в Северна Европа и предимно (80% от всички) необезпечени. От началото на годината до септември холдингът е вложил 3.5 млрд. крони (344 млн. евро) в портфейли като стойността включва и дяловете, които компанията е придобила по линия на споделени сделки с други дружества за изкупуване на вземания. Остатъчната сума, която B2Holding очаква да събере по управляваните от нея портфейли, е около 24.7 млрд. крони (2.4 млрд. евро) или 20% повече спрямо третото тримесечие на 2018 г.

Компанията продължава да подобрява ефективността си и да намалява задлъжнялостта си, показва още отчетът за юли-септември. Съотношението на разходите към събраните вземания се понижава от 24.6% на 22.4% за година с потенциал за още подобрение. Коефициентът на задлъжнялост на холдинга към септември намалява от 3.3 на 3 спрямо същия месец на 2018 г.

Към края на третото тримесечие B2Holding разполага с налични 1.8 млрд. крони (177 млн. евро) за нови инвестиции в портфейли, без да се отчитат заделените вече 153 млн. крони за предстоящо изкупуване. В допълнение компанията регистрира и силен оперативен паричен поток.

За предстоящите периоди B2Holding вижда голям потенциал в придобиването както на обзепечени, така и на необзепечени портфейли с необслужвани вземания. Компанията ще продължи и да се оглежда за възможности за споделени сделки и съвместни инвестиции с партньори на пазарите, на които оперира.