B2Holding отчита стабилни финансови резултати през последното тримесечие на 2019 г.

GrowthЮгоизточна Европа бележи най-голям ръст на приходите през четвъртото тримесечие на 2019 г.

Норвежкият B2Holding, собственик на Агенцията за събиране на вземания (АСВ), постига стабилни финансови резултати и през четвъртото тримесечие на 2019 г., показва отчетът за периода. 

Оперативните приходи възлизат на 78.7 млн. евро (819 млн. норвежки крони), което е 9% ръст на годишна база. Брутните събрани вземания за периода са се увеличили с 11% до почти 125 млн. евро (1,295 млн. крони).

Бизнесът на B2Holding в Югоизточна Европа (България, Румъния, Гърция, Кипър) реализира най-голям ръст на приходите сред регионите, в които холдингът оперира – 73% на годишна база до над 11 млн.евро (115 млн. крони). В Полша приходите нарастват със 17% за година до почти 18 млн. евро (186 млн. крони), в Северна Европа – с 9%, а в Централна Европа няма промяна в показателя. 

Кешовата оперативна печалба (EBITA) на B2Holding за четвъртото тримесечие на миналата година достига около 93 млн. евро (963 млн. крони), което е 16% ръст спрямо същия период на 2018 г. Оперативната печалба намалява с 11% до почти 28 млн. евро (291 млн. крони).

B2Holding е инвестирала 54.4 млн. евро (566 млн.крони) в нови портфейли с просрочени вземания през последното тримесечие на 2019 г., основно в Северна Европа и почти изцяло в необезпечени портфейли. За цялата 2019 г. холдингът е вложил близо 385 млн. евро в портфейли, в това число делът на групата в портфейли, придобити и управлявани съвместно с партньори. Все по-голям е делът на рамковите споразумения в бизнеса на B2Holding при изкупуването на вземания. На развитите пазари той достига 50-70% от общия портфейл, управляван от компанията. 

“През четвъртото тримесечие на 2019 г. продължихме да прилагаме новата си стратегия. Стремим се да подобрим дейността ни при обезпечените портфейли, като добавяме повече специализирани ресурси и прилагаме нови стратегии за събиране. При необезпечените портфейли отчитаме добри показатели и положителна тенденция на основните ни пазари. Очакваме новата посока на стратегическо развитие на компанията да повиши рентабилността ни,“ коментира резултатите новият главен изпълнителен директор на Ерик Йонсен. 

B2Holding разполага с над 200 млн. евро за нови инвестиции в портфейли, като реализира и силен оперативен паричен поток от събирането на вземания от придобити кредитни портфейли. Компанията вижда добри пазарни възможности за придобинване на нови портфейли. Холдингът планира съвместни инвестиции с партньори на пазари, на които вече има участие. Очаква се това допълнително да увеличи приходите му.