B2Holding отчита стабилни финансови резултати през последното тримесечие на 2019 г.

GrowthЮгоизточна Европа бележи най-голям ръст на приходите през четвъртото тримесечие на 2019 г.

Норвежкият B2Holding, собственик на Агенцията за събиране на вземания (АСВ), постига стабилни финансови резултати и през четвъртото тримесечие на 2019 г., показва отчетът за периода. 

Оперативните приходи възлизат на 78.7 млн. евро (819 млн. норвежки крони), което е 9% ръст на годишна база. Брутните събрани вземания за периода са се увеличили с 11% до почти 125 млн. евро (1,295 млн. крони).

Бизнесът на B2Holding в Югоизточна Европа (България, Румъния, Гърция, Кипър) реализира най-голям ръст на приходите сред регионите, в които холдингът оперира – 73% на годишна база до над 11 млн.евро (115 млн. крони). В Полша приходите нарастват със 17% за година до почти 18 млн. евро (186 млн. крони), в Северна Европа – с 9%, а в Централна Европа няма промяна в показателя. 

Кешовата оперативна печалба (EBITA) на B2Holding за четвъртото тримесечие на миналата година достига около 93 млн. евро (963 млн. крони), което е 16% ръст спрямо същия период на 2018 г. Оперативната печалба намалява с 11% до почти 28 млн. евро (291 млн. крони).

B2Holding е инвестирала 54.4 млн. евро (566 млн.крони) в нови портфейли с просрочени вземания през последното тримесечие на 2019 г., основно в Северна Европа и почти изцяло в необезпечени портфейли. За цялата 2019 г. холдингът е вложил близо 385 млн. евро в портфейли, в това число делът на групата в портфейли, придобити и управлявани съвместно с партньори. Все по-голям е делът на рамковите споразумения в бизнеса на B2Holding при изкупуването на вземания. На развитите пазари той достига 50-70% от общия портфейл, управляван от компанията. 

[infogram id=“3d76d388-c5ec-4982-8137-b66a1ba35fb4″ prefix=“fIp“ format=“interactive“ title=“Copy: NPL ratios by country in the EU countries_ENG“]

“През четвъртото тримесечие на 2019 г. продължихме да прилагаме новата си стратегия. Стремим се да подобрим дейността ни при обезпечените портфейли, като добавяме повече специализирани ресурси и прилагаме нови стратегии за събиране. При необезпечените портфейли отчитаме добри показатели и положителна тенденция на основните ни пазари. Очакваме новата посока на стратегическо развитие на компанията да повиши рентабилността ни,“ коментира резултатите новият главен изпълнителен директор на Ерик Йонсен. 

B2Holding разполага с над 200 млн. евро за нови инвестиции в портфейли, като реализира и силен оперативен паричен поток от събирането на вземания от придобити кредитни портфейли. Компанията вижда добри пазарни възможности за придобинване на нови портфейли. Холдингът планира съвместни инвестиции с партньори на пазари, на които вече има участие. Очаква се това допълнително да увеличи приходите му.