B2Holding отчита ръст на събираемостта през третото тримесечие на 2020 г.

Компанията регистрира по-добри резултати от очакваните в условията на пандемията от COVID-19

CollectionНорвежкият B2Holding, от който е част Агенцията за събиране на вземания ЕАД (АСВ), отчита ръст на събираемостта и по-добро представяне от очакваното през третото тримесечие на 2020 г., сочат публикуваните на корпоративния сайт финансови резултати на холдинга за периода.

Брутните събрани вземания се увеличават с 13% до 147 млн. евро. Разходите за събиране на вземанията са намалели с 5.5 процентни пункта в рамките на тримесечие до 16.9%. Събираемостта надхвърля очакванията за третото тримесечие, което се дължи основно на по-високи резултати при притежаваните от холдинга обезпечени портфейли.

Показателят cash ЕBITDA достига 83.6 млн. евро, което е 10% спад спрямо юли-септември 2019 г. Оперативната печалба (EBIT) възлиза на 33 млн. eвро, като за същия период през м.г. е била 34.7 млн.евро. Печалбата на холдинга след данъчно облагане възлиза на 11.5 млн. евро спрямо 16.2 млн. евро през третото тримесечие на 2019 г.

Холдингът се представя по-добре отколкото очаквахме. Много съм впечатлен от усилията, положени от нашите служители и от работата им по време на пандемията. Гледайки напред и на базата на едно стабилно тримесечие съм предпазлив оптимист. Свидетели сме на втора вълна на пандемията, която ни напомня, че тази криза съвсем не е приключила. Независимо от това, с оглед на стабилния балансов отчет и договореностите с нашите банки, сме добре позиционирани да посрещнем бъдещето”, коментира Ерик Йонсен, главен изпълнителен директор на B2Holding ASA.

В Югоизточна Европа, в която попадат Румъния, България, Гърция и Кипър, B2Holding регистрира през третото тримесечие 15% ръст на годишна база на приходите си до 9.79 млн. евро и 20% увеличение на печалбата преди лихви и данъци до 2.09 млн. евро. През разглеждания период дружествата на холдинга в региона са придобили портфейли за 4.62 млн. евро спрямо 5.62 млн. евро за същия период на 2019 г. Разходите за събиране се повишават леко – от 27% на 31% (вижте графиката 👇).

 

B2Holding инвестира 23.7 млн. евро в нови портфейли през третото тримесечие на 2020 г. Очакваната оставаща събираемост по управляваните от холдинга портфейли в края на отчетния период възлиза на 2.2 млрд. евро.

За последното тримесечие на годината B2Holding очаква инвестициите да останат на умерени нива, като ще се акцентира върху придобиване на портфейли в Северна Европа и Полша. Компанията вижда първоначални сигнали за намаляване на цените на NPL пазара и очаква увеличаване на обемите в първата половина на 2021 г.