B2Holding отбелязва ръст на печалбата и на събраните вземания в Югоизточна Европа

Erik Johnsen CEO of B2Holding
Ерик Йонсен, изпълнителен директор на B2Holding

Норвежкият B2Holding, собственик на “Агенция за събиране на вземания” ЕАД, повишава печалбата си през миналата година, показва годишният отчет на групата. Положителният финансов резултат е 58.13 млн. EUR, почти двоен ръст спрямо 2020 г. 

“2021 беше годината, в която извънредното стана новото нормално. Превърнахме предизвикателствата във възможности и през годината изградихме силна компания и солидна основа за бъдещето”, коментира Ерик Йонсен, главен изпълнителен директор на холдинга.

През миналата година се наблюдава добра събираемост и възстановяване на просрочени кредити, но все още се усеща финансовото влияние на пандемията, посочва Йонсен. Според него икономическата криза, породена от пандемията от COVID-19, е много вероятно да доведе до увеличение на необслужваните заеми, след като мораториумите върху кредитите са изтекли, като вече се наблюдава значително нарастване на заемите от Етап 2. Това са кредити, при които има затруднения в плащането, но все още не са с над 90 дни просрочие, за да се смятат за необслужвани, както е по единните европейски правила. 

Брутните събрани вземания на норвежкия холдинг са се понижили леко през миналата година в сравнение с 2020 г., но стойността им надминава тази от предкризисната 2019 г. (виж графиката). В Югоизточна Европа събраните вземания са нараснали на годишна база с 6% до 67.93 млн. EUR. 

View BG_B2Holding 2021 Results on Beautiful.ai

Придобитите портфейли през 2021 г., без тези по джойнт-венчър сделки, са на стойност 122.23 млн. EUR, с 28% спад спрямо 2020 г. От тях 18% са в региона на Югоизточна Европа, в който влизат България, Румъния, Гърция и Кипър. Цялостната експозиция на холдинга към региона заема 14% от вземанията, оставащи за събиране. Общо тяхната стойност в рамките на групата е 2.03 млрд. EUR в края на 2021 г. От тях 78% са необезпечени. 

Влиянието на пандемията по отношение на събираемостта е много по-видимо в Югоизточна Европа, отколкото в други региони. В Северна Европа и Полша резултатите са около или над нивата отпреди пандемията. 

Йонсен очаква мерките, наложени от регулаторите на банките за покриване на необслужваните им вземания да ги накарат да ги продават по-често. 

“Занапред ще играем важна роля във финансовата екосистема, за да помогнем да се избегне създаването на нови необслужвани заеми, които могат да намалят обема на новото кредитиране”, казва Йонсен. По-ниското ниво на придобити портфейли през миналата година е резултат предимно от малкия обем, който е достигнал до пазара, както и консервативния подход с цел избягване на агресивно ценообразуване в период на силно съревнование в няколко търга, обяснява Йонсен. 

Според Ерик Йонсен от това, което виждаме в първите месеци на 2022 г., каналите за продажба на просрочени вземания се подобряват, което е сигнал за повече нормализиране на пазара тази година. Йонсен отбелязва, че войната в Украйна добавя нова несигурност в перспективите пред Европа и B2Holding. В знак на солидарност холдингът дарява средства на Агенцията за бежанците към ООН. 

Усилията на холдинга да следва политика на устойчивост и опазване на околната среда и корпоративната социална отговорност продължават. Благодарение на тях през ноември B2Holding намира място сред 1% най-добри компании  по този показател, измерен глобално в Sustainalytics rating. Специално в сектора на събиране на вземания холдингът е на челна позиция. Групата за корпоративно управление, която оценява 100-те най-големи компании на фондовата борса в Осло, отбелязва повишение на ESG рейтинга на B2Holding. ESG е събирателен термин за спазване на принципите на отговорност към околната среда, устойчивото развитие и доброто корпоративно управление. 

Read more news here.