Собственикът на АСВ намалява разходите си при повече събрани вземания

Норвежкият B2Holding, собственик на Агенция за събиране на вземания (АСВ), очаква 2.27 млрд. евро брутни вземания, които ще бъдат събрани в бъдеще. Данните са към края на 2018 г. и отчитат прогнозния паричен поток от задължения по всички портфейли, придобити от холдинга.

Ръстът на очакваните събрани вземания е с 46% спрямо края на 2018 г. , се посочва в отчета за последното тримесечие на миналата година.

B2Holding продължава да расте устойчиво чрез платформа, която обхваща 23 европейски държави. Механизмът позволява на групата да се възползва от всички предимства, свързани с икономия от мащаба и да насочва капитал към най-перспективните пазари, коментират от мениджмънта. Текущата пазарна тенденция с атрактивна възвращаемост се комбинира с по-голям фокус върху стратегията за растеж, в резултат и придобитите портфейли в последното тримесечие на миналата година са по-малко като стойност. В сравнение със същия период на 2017 г. намалението е с 16%, до близо 167 млн. евро.

През последното тримесечие брутните събрани вземания само в Югоизточна Европа са 16.5 млн. евро, от които 10.2 млн. евро са необезпечени. Разходите по събирането им за този регион са 5.8 млн. евро. Това е сериозен ръст спрямо 2017 г. – тогава в четвъртото тримесечие са събрани 8.5 млн. евро вземания в ЮИЕ, а разходите са били над 4 млн. евро. Иначе казано – събраните вземания са нараснали почти двойно, а разходите по тях – само с 43%.

Общо за цялата минала година вземанията, които поделенията на B2Holding са събрали в ЮИЕ, са с брутна стойност 53.5 млн. евро, при 20 млн. евро разходи. Ръстът на вземанията спрямо 2017 г. е 116%, при 70% увеличение на разходите.

Благодарение на региона B2Holding е получил 16.5 млн. евро приходи от придобити портфейли през последното тримесечие, включително и по джойнт-венчър договорите. Това представлява 18% дял от всички постъпления на групата, направени в резултат на придобити вземания (виж графиката).

В резултат на по-ниските разходи и разширението на портфолиото оперативната печалба (EBIT) на Групата в последното тримесечие се е увеличила с 8% на годишна база, до 33.3 млн. евро. За цялата 2018 г. нарастването е с 40% до 140.5 млн. евро.

[infogram id=“b2holding-1hnp27q0xj7y4gq?live“]

Още новини четете тук.