Сделка, контракт, договор, изкупуване на портфейл | снимка: pablo.buffer.com