Ефектите от пандемията от COVID-19 върху кредитния риск сред банките от ЕС и близките до тях държави от Централна и Югоизточна Европа е до голяма степен намален заради правителствените мерки за подкрепа. Като резултат първоначалните страхове за силно влошаване в качеството на активите все още не са се сбъднали и нивото на необслужвани заеми отново
Вижте повече
Необслужваните кредити от небанковите финансови дружества са намалели до най-ниското си ниво от юни 2020 г. насам, показват данни на БНБ към края на март тази година. През първото тримесечие е продължила тенденцията за спад в дела на просрочените бързи заеми, след като в края на 2020 г. те отбелязаха повишение с над 2 процентни
Вижте повече
Норвежкият B2Holding, собственик на “Агенция за събиране на вземания” ЕАД, подобрява финансовите резултати и представянето си по повечето показатели в региона на Югоизточна Европа (ЮИЕ), показва отчетът на холдинга за първото тримесечие на 2022 година. Ръст на годишна база има в общите приходи, както и тези от придобити портфейли, а запазването на непроменено ниво на
Вижте повече
Норвежкият B2Holding, собственик на “Агенция за събиране на вземания” ЕАД, завършва първото тримесечие на годината с приходи и събрани вземания над първоначалните прогнози. Това показва отчетът на един от най-големите холдинги в Европа, занимаващи се с управление на просрочени вземания. Приходите за периода от януари до края на март са 69.7 млн. евро, а събраните
Вижте повече
Erik Johnsen CEO of B2Holding
Норвежкият B2Holding, собственик на “Агенция за събиране на вземания” ЕАД, повишава печалбата си през миналата година, показва годишният отчет на групата. Положителният финансов резултат е 58.13 млн. EUR, почти двоен ръст спрямо 2020 г.  “2021 беше годината, в която извънредното стана новото нормално. Превърнахме предизвикателствата във възможности и през годината изградихме силна компания и солидна
Вижте повече
Близо една трета от европейците не са плащали навреме сметките и задълженията си поне веднъж през 2021 г., показва проучването European Consumer Payment Report, проведено сред 24 хил. респонденти. В сравнение с 2021 г. увеличението на забавилите плащане е слабо – от 29% на 30%. Между отделните държави има сериозни разлики в дела на хората,
Вижте повече
Растежът на кредитирането за частния сектор ще се забави през тази година, основно заради по-слабото търсене на заеми от страна на домакинствата. Това очаква БНБ в последната си “Макроикономическа прогноза”. Според документа ръстът на кредитирането ще стигне 6.8% за тази година, при 8.8% към декември 2021 г. По-слабият темп ще дойде заради домакинствата, които няма
Вижте повече
Висока инфлация и нови кризи по света заплашват възстановяването. Около това се обединяват главните притеснения на хората от ЕС, според изследването Financial Wellbeing Barometer. Към момента на обобщение на изводите, руската инвазия в Украйна силно замъглява краткосрочните прогнози за европейската икономика, се казва в доклада. Най-добре представящите откъм благосъстояние държави са Германия, Австрия и Швейцария.
Вижте повече
Мнозинството от финансовите директори в Централна и Източна Европа очакват цената на кредитите да се увеличи през тази година, показват резултатите от годишното проучване Deloitte Central Europe CFO. То се провежда сред повече от 600 финансови директори от 15 държави и отразява настроенията и очакванията им за икономиката в периода от следващите 12 месеца до
Вижте повече