Пари
22 май, 2024
Необслужваните бързи заеми се увеличават като абсолютна стойност и като дял през първото тримесечие на годината. В същото време има слаб ръст на общия кредитен портфейл, показват данните на БНБ. В предишните тримесечия увеличеното кредитиране помагаше съотношението на необслужваните към общо отпуснатите заеми да остава почти без промяна или да се понижава леко. В края...
Вижте повече
15 май, 2024
Корпоративният сектор в Европа планира намаляване на разходите си, независимо от нарастващия оптимизъм в икономиката, а закъснелите плащания продължават да отнемат от ресурса на компаниите. Това показва новият Европейски доклад за плащанията (European Payment Report/EPR), който обобщава резултатите от проучване сред над 9000 малки, средни и големи компании в 25 държави в Европа.  България също...
Вижте повече
9 май, 2024
Необслужваните банкови кредити в България се увеличават през първото тримесечие на годината, показват данните на БНБ. За разлика от предишни тримесечия ръстът на кредитирането не успява да компенсира увеличението на просрочените задължения – делът на лошите заеми расте и за второ поредно тримесечие е над 2% от общия портфейл. Проблемни са предимно потребителските заеми за...
Вижте повече
Debt purchase
25 април, 2024
Възможностите за навременно погасяване на плащания на европейските потребители се подобряват, но жените остават по-уязвими от финансови затруднения. Това показва най-новото издание на Европейския  доклад за потребителските плащания (European Consumer Payment Report/ECPR), който отразява проучване сред 20 000 граждани, проведено през януари.  Положително в доклада е, че мнозина споделят за подобряване на семейните и лични...
Вижте повече
17 април, 2024
Банките в еврозоната леко затягат условията за кредитиране на бизнеса през първото тримесечие на годината, докато търсенето на заеми в корпоративния сектор се свива значително на фона на очаквания за обратното. Това показва регулярно проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ). Отчита се значителен спад в търсенето на фирмени заеми и кредитни линии, което контрастира с...
Вижте повече
21 март, 2024
Необслужваните заеми в Европа остават на много ниско ниво, дори с леко понижение в някои сегменти, въпреки ръста на кредитирането, показва последният доклад EBA Risk Dashboard на Европейския банков орган (European Banking Authority, EBA). Данните са към края на деветмесечието на 2023 г. и сочат запазване на дела на необслужваните кредити и дори спад като...
Вижте повече
12 март, 2024
  Новите технологии и канали за комуникация допринасят положително Младите до 29 г. вече се открояват като добри платци   Продават се успешно слабо ликвидни доскоро имоти, служещи като обезпечения по непогасени заеми Платежоспособността на потребителите с просрочени задължения в България e рекордно висока, а все повече от тях сключват доброволни споразумения за плащане и използват...
Вижте повече
29 февруари, 2024
Необслужваните вземания в лизинга в България са паднали до най-ниското си ниво за последните 15 години, показват данни на БНБ. Към края на 2023 г. те са едва 1.6% от портфейла с финансов лизинг на сектора, с 0.1 процентен пункт под равнището от края на 2008 г.  Исторически най-ниското им ниво е било през третото...
Вижте повече
23 февруари, 2024
Необслужваните бързи заеми, отпускани от небанкови финансови компании, се увеличават с почти 20% на годишна база до близо 363 млн. лв. – най-високият темп на нарастване от септември 2022 г. насам (виж графиката), показват данните на БНБ към декември 2023 г.  В същото време делът им в общия кредитен портфейл остава без промяна за пето...
Вижте повече