АСВ отново е №1 по активи в България

Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ) отново е номер 1 по размер на активите и остава водеща компания в сектора за изкупуване на вземания в България. Това показва годишният одитиран отчет на компанията, която е част от норвежкия B2Holding.

В края на 2018 година активите на АСВ надминават 118 млн. лв., което е почти двойно увеличение спрямо 2017 г. За това увеличение допринася и най-голямата за миналата година сделка за изкупуване на несъбрани вземания – тази между АСВ и Уникредит Булбанк. Във втората половина на 2018 година банката продаде портфейл от необезпечени и обезпечени заеми на физически лица, малки и средни предприятия и корпоративни клиенти с номинална стойност от близо 500 млн. лв.

АСВ реализира и силен ръст на приходите си – с близо 35% спрямо предходната година до 27.4 млн. лв. В допълнение, компанията приключва 2018 с печалба след данъци от около 8 млн. лв. или 28% повишение на годишна база.

[infogram id=“e28c7bd4-4f3b-4bf6-bc4d-cb2f968c421c“ prefix=“199″ format=“interactive“ title=“DCA Assets“]

През последната година бяха реализирани няколко големи сделки по продажба на портфейли с необслужвани кредити, след като някои банки продължиха да прочистват насъбраните по време на кризата лоши кредити. След силната 2018 г. АСВ отново очаква ръст, потвърждение за което са много активните за сектора първи 6 месеца на 2019 г. По данни на Асоциацията на колекторските агенции в България през изминалата 2018 г. в страната са изкупени необслужвани заеми за 1.9 млрд. лв. спрямо около 800 млн. лв. през 2017 г. Прогнозите на експертите са тази година пазарът на изкупуване на вземания да достигне рекордните 2 млрд. лв.

След вълната от сделки с големи портфейли сега се очакват такива с по-малки портфейли, като се предвижда все повече финансови институции да започнат да разчитат на регулярно прочистване на необслужваните си вземания чрез рамкови споразумения.

„АСВ беше сред първите компании, които въведоха рамковите споразумения в България и към момента остава абсолютен лидер с 8 активни договора за регулярни прехвърляния“, коментира Димитър Бончев, изпълнителен директор на АСВ.

Още новини от сектора четете тук.