ЗАВЕДЕНИЕ с РЗП 368.00 кв.м., в гр. Харманли, ж.к. Тракия.

Масивна сграда, кад. идент. 77181.12.126.23, ЗП 167.00 кв.м., изградена на три функционално свързани етажа, с обща РЗП 368.00 кв.м., от които на етаж 0: 121.00 кв.м., на етаж 1: 166.00 кв.м. и на етаж 2: 81.00 кв.м., попадаща в общински поземлен имот с отстъпено право на строеж, в гр. Харманли, ж.к. Тракия.
Имотът е предмет на публична продан в периода от 25.02.2020 г. до 25.03.2020 г. по изпълнително дело No 539 от 2010 г. при ЧСИ Захари Запрянов, тел. за уговаряне на огледи на имота: 038 – 626 444.
АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.
За допълнителна информация:
Мартин Ангелов,
тел: +359 882 354 620
e-mail: martin.angelov@theagency.bg
int. 820776