Зала с паркоместа, 370 кв.м., гр. Варна

Зала с паркоместа, кад. идент. 10135.2555.292.1.71, ет.-2, обект зала 1, с площ 370 кв.м., състояща се от паркинг за единадесет автомобила, ведно с 4.89 % ид.ч. от общите части на сградата, с адрес: гр. Варна, ул. КДП Георги Боев 4, ет.-2.