Втори жилищен етаж от двуетажна къща в гр. Разлог.

Втори жилищен етаж от двуетажна къща с площ 99 кв.м. с кад.идент. 61813.761.291.1.2, гр. Разлог, ул. „Екзарх Йосиф“ №130.