УПИ, ведно с полу-разрушена постройка в с. Житен.

УПИ с площ 2780 кв.м., ведно с полу-разрушена постройка с площ 62 кв.м. с адрес: с. Житен, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.