ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС, РЗП 2 585 кв.м., гр. Ботевград, ул. Цар Освободител

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XLI – ‘За комплексно обществено обслужване, търговска и административна дейност и трафопост’, в кв. 202 по плана на гр. Ботевград, с площ от 6725 кв.м., с уредени регулационни сметки, включително и върху всички подобрения в гореописания урегулиран поземлен имот, както и върху инкорпорираното в правото на собственост върху урегулирания поземлен имот, право на строеж за построяване в този поземлен имот, на ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ‘CITI POINT PARK’, състоящ се от първи етаж и частичен втори етаж, със застроена площ на сградата от 2549 кв.м. и с разгъната застроена площ от 2585 кв. м.
Имотът се намира в източната част на гр. Ботевград, на ул. Цар Освободител, в непосредствена близост до МБАЛ и близо до центъра на града. Основните елементи на локалната инженерна инфраструктура /ел. захранване, ВиК, захранване с газ, улици/ в района на имота са изградени. Транспортната достъпност до имота е много добра за МПС и за пешеходци. Ул. Цар Освободител е главна пътна артерия на града, свързваща града с Околовръстния път и магистрала Хемус.