Продава ЗАВЕДЕНИЕ

Ресторант, състоящ се от три самостоятелни обекта с обща площ от 797,70 кв.м:
1. Самостоятелен обект в сграда 2 с кадастрален идентификатор 80371.173.28.2.2, бр. нива 1, площ по документ 235.1 кв.м., 36.5 кв.м инст.ОВ,
2. Самостоятелен обект в сграда 2 с кадастрален идентификатор 80371.173.28.2.3, бр. нива 1, площ по документ 281.3 кв.м., 170.0 кв.м. тераса.
3. Самостоятелен обект в сграда 2 с кадастрален идентификатор 80371.173.28.2.4, бр. нива 1, площ по документ 281.3 кв.м., 44.5 кв.м. тераса., находящ се в к.к. Пампорово, комплекс ‘СИДЕР ХАЙТС’.
Имотът ще бъде предмет на продажба от синдик Красимир Иванов, тел. 0888690606.
Продажбата ще се проведе на 01.07.2024 г.

АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани . Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.
За допълнителна информация:
Емил Петков,
тел: +359 884 265 112,
e-mail: emil.petkov@theagency.bg
int. 985342.6