Ресторант, комплекс ‘СИДЕР ХАЙТС’.

Ресторант, състоящ се от три самостоятелни обекта с обща площ от 797,70 кв.м: 1.Самостоятелен обект в сграда 2 с кадастрален идентификатор 80371.173.28.2.2, , бр. нива 1, площ по документ 235.1 кв.м., 36.5 кв.м инст.ОВ, 2. Самостоятелен обект в сграда 2 с кадастрален идентификатор 80371.173.28.2.3,, бр. нива 1, площ по документ 281.3 кв.м., 170.0 кв.м. тераса. 3. Самостоятелен обект в сграда 2 с кадастрален идентификатор 80371.173.28.2.4, бр. нива 1, площ по документ 281.3 кв.м., 44.5 кв.м. тераса., находящ се в к.к. Пампорово, комплекс ‘СИДЕР ХАЙТС’.