Промишлено помещение в Горна Оряховица

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXI – 2005 в квартал 238 по плана на гр. Горна Оряховица ИПЗ, с площ от 2 101 кв.м., заедно с построената в имота ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ПОСТРОЙКА, в груб строеж, със застроена площ 700 кв.м. на етаж
Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 461 от 2019 г., по описа на ЧСИ Силвия Косева, тел. 062 605 080