Промишлени сгради, гр. Сандански, м. Друма, главен път Е-79

Промишлени сгради – Поземлен имот 65334.106.30, територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 6 601 кв.м., заедно с построените в имота Склад за промишлени стоки със застроена площ от 580 кв.м. и включващ Административна сграда с РЗП 823.18 кв.м.; Метален навес със застроена площ от 342.55 кв.м.; Метален навес със застроена площ от 194.40 кв.м.; Промишлена сграда със застроена площ от 429 кв.м. И Трафопост с площ от 9.60 кв.м.