Промишлен имот в гр. Петрич, 5 496 кв.м.

Продава се ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идент. 56126.601.3560, в гр. Петрич, ул. Струма, с площ от 5 496 кв.м. Теренът е настлан с бетонова настилка.

Имотът е бил част от производствена и складова база.
Подходящ е за логистична или производствена база.

Имотът ще бъде предмет на публична продан по изпълнително дело 171 от 2014 г., по описа на ЧСИ Шукри Дервиш, тел: 0745 61591 и тел: 0898503661, e-mail: shukri_dervish@mail.bg. 

Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.
АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани.
Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.