ПРОМИШЛЕН ИМОТ гр. Петрич, 2 618 кв.м.

Продава се ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кад. идентентификатор 56126.601.3559, гр. Петрич, ул. Струма, площ 2618 кв.м., ведно с построената в него промишлена сграда с идент. 56126.601.3559.1, със застроена площ 63 кв.м.
Имотът е част от бивша производствена база.
Подходящ е за изграждане на логистична или промишлена база.
Имотът ще бъде предмет на публична продан по изпълнително дело 171 от 2014 г., по описа на ЧСИ Шукри Дервиш, тел: 0745 61591 и тел: 0898503661, e-mail: shukri_dervish@mail.bg. 

АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани.
Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.