Продава ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Поземлен имот 05815.41.56, област София, община Ботевград, гр. Ботевград, м. БЕНЧОВСКА КОРИЯ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 3359 кв. м, стар номер 041056. GPRS координати:42.924686, 23.782596

За повече информация:
Ялдъз Кунгю
mob: 0882 037532
yaldaz.kungyu@theagency.bg
int. 1252412