Продава ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Поземлен имот с идентификатор 32158.185.30, с площ по скица от 3600 кв.м., село Ивански, община Шумен, област Шумен, местност Велев рът .
Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 1139/2023 г.,по описа на ЧСИ Даниела Златева, тел. 054/802125.
Публичната продан ще се проведе в периода от 07.04.2024 до 07.05.2024 г.
АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.
За допълнителна информация:
Апостол Апостолов,
тел.: 0882427900
e-mail: apostol.apostolov@theagency.bg