Продава ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Поземлен имот с идентификатор 02405.16.29, с площ по скица от 10004 кв.м., а по документ за собственост с площ от 10002 кв.м., местност ТАУШАНОРМАН, обл. ДОБРИЧ, общ. ТЕРВЕЛ,в с. БАЛИК. Имотът е разположен на равен терен, с правилна правоъгълна форма ,среден за масива, издължен в посока северозапад/югоизток с достъп по полски път от северозапад, граничи от всички страни с обработваема земеделска земя. Върху имота има пожизнено право на ползване в полза на трето лице.
Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 224/2022 г.,по описа на ЧСИ Лучия Тасева, тел. 058/60 03 13.
Публичната продан ще се проведе в периода от 28.02.2024 до 28.03.2024 г.
АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.
За допълнителна информация:
Апостол Апостолов,
тел.: 0882427900
e-mail: apostol.apostolov@theagency.bg