Продава ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Нива, категория 4, област Хасково, гр. Хасково, м. Балюк Бахча, 1.006 дка, Поземлен имот с идентификатор 77195.586.4, с площ по док. – 1.006 дка, местност Балюк Бахча, обл. ХАСКОВО, общ. ХАСКОВО, Болярово. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 470/2012 г.,по описа на ЧСИ Захари Запрянов, тел. 0885248298. Публичната продан ще се проведе в периода от 25.02.2024 до 25.03.2024 г. АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.
За допълнителна информация: Таня Димитрова,
тел.: 0887000396 e-mail: tanya.dimitrova@theagency.bg